eMobility

Digitálne riešenia

Nič, čo by bolo určené na to, aby niekde stálo.

Kto chce ísť ďaleko, nesmie stáť. Preto neustále vyvíjame náš spôsob práce a zameriavame sa na určitý cieľ: Uľahčiť a zefektívniť vám prácu a umožniť zosieťovanie – nezáleží na tom, či sedíte za volantom alebo za písacím stolom.

Vodičky a vodiči počas svojej práce profitujú najmä z kompletne zosieťovaného multimediálneho kokpitu, ktorý so svojimi špecifickými funkciami a novým dizajnom predstavuje inovatívny stav techniky. Štandardne zobrazuje napríklad dojazd vo vzdialenosti a čase, ako aj aktuálnu a priemernú spotrebu v kWh/100 km, ale môže sa aj individuálne prispôsobiť. Prostredníctvom portálu s aplikáciami Mercedes-Benz Truck sa dajú integrovať aplikácie ako aplikácia TruckTraining alebo aplikácie na manažovanie vozového parku.

Digital solution content digital cockpit
Digital solution content fleetboard portal 2022

Portál Fleetboard je zdrojom digitálnych riešení a je navrhnutý tak, aby zjednodušil prácu manažérov vozového parku. Na portáli sú k dispozícii všetky služby špeciálne prispôsobené na prácu v vozidle eActros a v súvislosti s ním. Patria medzi ne: Mercedes‑Benz Trucks Uptime, Logbook, Mapping a Fleetboard Charge Management. Všetko na to, aby ste z vášho vozového parku mohli vyťažiť maximum!

Na služby Mercedes‑Benz Trucks Uptime sa môžu spoľahnúť aj vodičky a vodiči nového vozidla eActros.

Inteligentný systém zaznamenáva všetky relevantné údaje o vozidle – od tlaku v pneumatikách cez motor a teraz až po stav akumulátora. V tejto súvislosti už bol systém Mercedes‑Benz Trucks Uptime v rozšírený o viac ako 100 špecifických pravidiel, ktoré priebežne monitorujú napríklad procesy nabíjania alebo napríklad priebehy napätia v súvislosti s . Navyše sú informácie k dispozícii cez nový zákaznícky portál na báze cloudu.

Zosieťovaním vozidla, servisu a prepravných spoločností Mercedes‑Benz Trucks možno plánovať návštevy servisu a zabrániť neočakávaným výpadkom.

Digital solution content mb uptime
Digital solution content charging

Aby ste mali neustále kontrolu, poskytuje vám Fleetboard Charge Management ucelený prehľad o všetkých interakciách medzi vašimi eTrucks a vlastnými nabíjacími stanicami. Či už ide o stav akumulátora, stav nabitia, zostávajúci čas nabíjania alebo históriu nabíjania: Plná transparentnosť o nabíjacej sieti pomáha lepšie pochopiť a optimalizovať správanie vášho vozidla eActros a celej infraštruktúry pri nabíjaní. Plánovací nástroj umožňuje predvídavo koordinovať nabíjacie relácie a plynule začleniť programy, resp. postupy nabíjania v jestvujúcich procesoch. Takisto je možné uskutočniť individuálne nastavenia, ako sú časy odjazdov a cieľové stavy akumulátora.

Vďaka údajom v reálnom čase môžete mať prehľad o stave vášho vozidla na diaľku a v prípade potreby ho podporiť. Môžete vidieť, kde sa nachádzajú vaše vozidlá, a získať relevantné údaje o vozidle, napríklad aktuálny stav nabitia alebo stav akumulátora. Všetko môžete spracovať jednoduchým kliknutím, intuitívne a prehľadne!

Digital solution content mapping
Digital solution content logbook

S elektronickou knihou jázd nikdy nestratíte celkový obraz z očí. Poskytuje vám prehľad o celej histórii všetkých trás vozidla a umožňuje rýchlejšie rozpoznať súvislosti. Pomáha odvodiť, čo je pre eTruck obzvlášť dôležité, a jasne ukazuje, ako prebiehala každá jednotlivá cesta. Denný priebeh používania nákladného vozidla sa tu rozdelí na tri hlavné stavy jazdu, státie a nabíjanie. Prehľadné informácie o rýchlosti jazdy, celkovej hmotnosti, výške alebo teplote umožňujú pri každodennej aktualizácii identifikovať zaťaženie, problémy a potenciály optimalizácie na vozidlo. Podrobné možnosti filtrovania umožňujú manažérom vozového parku usporiadať údaje podľa individuálnych kritérií a poskytnúť im správne správy.

Portál s aplikáciami Mercedes-Benz Truck predstavuje trhovisko pre všetky aplikácie, vďaka ktorým sú vaše nákladné vozidlá ešte výkonnejšie. Máte možnosť pripraviť každé vozidlo v reálnom čase na konkrétne účely použitia. Nové aplikácie a pracovné postupy, ako napríklad aplikácia TruckTraining, sa dajú nainštalovať na nákladnom vozidle priamo z portálu. Vodičkám a vodičom by mali zjednodušiť nielen každodennú prácu, ale aj zvýšiť efektívnosť celého vozového parku.

Digital solution content truck app portal
Digital solution content eActros night
Hore