eMobility

eConsulting

Krok za krokom k elektromobilite.

Novo vyvinutý eConsulting je trojstupňová poradenská ponuka, ktorá poskytuje všetky potrebné riešenia týkajúce sa vozidla eActros: od prvého poradenstva až po uvedenie do prevádzky. Tím národných špecialistov a medzinárodných odborníkov vás komplexne sprevádza na vašej cestu k elektromobilite a krok za krokom k budúcnosti bez emisií CO2.

Na tento účel sa vytvorí koncepcia zosúladená s vašim podnikovým depom. Na základe opatrení, ktoré sa pritom identifikovali, sa analyzujú všetky súvisiace náklady. Následne nasleduje implementácia vo forme integrácie do prevádzkových procesov.

E consulting content step 01

Analýza trasy.

Východiskom pre koncepciu elektrifikácie vášho podnikového depa je analýza trasy vášho vozového parku. Je základom pre všetky ďalšie rozhodnutia a opatrenia v procese poradenstva o e-mobilite.

Či sú vaše trasy vhodné pre vozidlo eActros, môžete otestovať pomocou webovej stránky eTruck Ready alebo aplikácie s rovnakým názvom. Na základe nastavenia rozličných parametrov, napr. nadstavby, užitočného zaťaženia alebo teploty okolia, možno bez problémov trasy vašich bežných nákladných vozidiel porovnať so získanými údajmi vozidla eActros.

Prostredníctvom webovej stránky eTruck Ready môžete z pohodlia svojho počítača analyzovať, či je eActros vhodný na vaše trasy.

Otestujte si, ako sú vaše každodenné trasy pripravené na eTruck:

E consulting content route analysis

Nabíjacie zariadenia.

Použitie vašich vozidiel určuje optimálne správanie pri nabíjaní a na to nutnú nabíjaciu infraštruktúru vrátane softvérových a hardvérových riešení. Počas celého procesu vás divízia Mercedes-Benz Trucks podporí svojou odbornosťou a potrebnými nástrojmi – od pripojenia k elektrickej sieti cez plánovanie nabíjania až po manažment nabíjania.

Na použitie v ťažkej distribučnej preprave v mestskom prostredí je vhodné najmä nabíjanie v depe, teda nabíjanie vo vlastnom areáli podniku. Vozidlo sa pritom počas jednej zmeny optimálne vyjazdí a až v podnikovom depe sa opäť po ukončení používania vozidla pomaly úplne nabije.

Ak je vaše vozidlo eTruck v prevádzke 24 hodín denne, musíte použiť iné druhy nabíjania. Pri príležitosti nabíjania nabijete svoje nákladné vozidlo na rôznych miestach, zatiaľ čo je počas tejto doby zaparkované, napr. za účelom vyloženia. Čas nabíjania sa pritom nachádza medzi 30 a 90 minútami. Na tento druh nasadenia musí byť k dispozícii potrebná nabíjacia infraštruktúra na viacerých podnikových depách alebo na nakladacích a vykladacích miestach.

E consulting content step 02

Na základe identifikovaných opatrení sa všetky súvisiace náklady a možné podpory spolu s odborníkmi na eConsulting transparentne rozdelia, analyzujú a optimalizujú.

Pomocou nášho vlastného softvéru Daimler možno v celej Európe identifikovať možné stimuly, resp. výhody pre vašu konverziu. V prípade elektrických vozidiel a príslušnej nabíjacej infraštruktúry sú to špecifické výhody spôsobené príspevkami, zníženiami daní/daňovými úľavami a pôžičkami. K tomu sa pridávajú výhody, ako sú nižšie poplatky za mýto, nižšie náklady na registráciu vozidiel alebo výnimky zo zákazov jazdy v centrách miest. Pri hodnotení príslušného pomeru nákladov a prínosov a podrobnej žiadosti sú tu naši špecialisti pre vás, aby vás aktívne podporovali.

E consulting content cost analysing
E consulting content step 03

Teraz sa môže zahájiť fáza realizácie. Tu sa všetky potrebné procesy integrujú do operatívnej prevádzky. Aby bolo konverzia bezproblémová, konzultujeme a školíme vás a vašich zamestnancov o integrovaných softvérových riešeniach, ako je náš inteligentný systém riadenia nabíjania, ako aj energeticky úsporné jazdenie, a aktívne vás podporíme aj iným spôsobom. Naše rozsiahle portfólio školení sa zameriava nielen na vodičky a vodičov, ako aj manažérky vozových parkov a manažérov vozových parkov.

Vodičky a vodiči sa oboznámia so všetkými relevantnými informáciami pre obsluhu. K tomu patrí nabíjanie vozidla eActros, ekologické jazdenie, ktoré môže prispieť k vysokému dojazdu, jazda s ohľadom na akumulátor, ktorá môže predĺžiť životnosť akumulátora, ako aj optimalizované nabíjanie pre maximálne využitie nabíjacej infraštruktúry.

Manažérky vozových parkov a manažéri vozových parkov dostanú školenia o technických osobitnostiach vozidla eActros a o manipulácii s vysokým napätím, o maximalizácii svojej efektívnosti, ako aj o organizačných implikáciách. Okrem toho získajú prehľad o perspektíve vodičiek a vodičov.

Hore