eMobility

Riešenie nabíjania na kľúč.

Naše integrované riešenie eActros nám umožňuje ponúknuť vám riešenie nabíjania na mieru a zároveň vás sprevádzať počas celého procesu. V rámci nášho eConsultingu odpovedáme spoločne s vami na všetky otázky, ktoré treba objasniť na ceste k bezproblémovej a plynulej integrácii eTrucks do vášho existujúceho vozového parku. Vďaka našim kvalifikovaným partnerom to zahŕňa aj prípravu potrebnej nabíjacej infraštruktúry. Náš systém Charge Management pritom predstavuje dokonalé spojenie medzi infraštruktúrou nabíjania a eTruck a umožňuje optimálne nabíjanie vozidiel. Ak by sa v priebehu procesu vyskytli problémy, nezáleží na tom, či pri vozidle alebo softvéri, vždy máte k dispozícii stálu kontaktnú osobu!

Spolu s našimi partnermi a potrebnými nástrojmi vás podporujeme od pripojenia k elektrickej sieti cez plánovanie nabíjania až po manažment nabíjania. To, akú nabíjaciu infraštruktúru spolu so softvérovými a hardvérovými riešeniami potrebujete a čo je pre vás optimálnym správaním pri nabíjaní, sa rozhodne na základe použitia vašich vozidiel.

Tu je niekoľko príkladov: Jazdíte v jednozmennej prevádzke a môžete využívať noc na úplné nabitie? V takom prípade stačí malý nabíjací výkon, napríklad 50 kW. Musí sa počas obednej prestávky vykonávať priebežné nabíjanie? Potom sa musí vykonať nabíjanie s vyšším nabíjacím výkonom, napríklad 150 kW. Dôležitý je aj kontakt s miestnym prevádzkovateľom siete: Aká efektívna je sieť a musí sa rozšíriť infraštruktúra v areáli podniku? Spoločne s našimi partnermi vás podporíme aj pri tom.

Charging solution content energymanagement slo

Na použitie v ťažkej distribučnej preprave v mestskom prostredí je vhodné najmä nabíjanie v depe, teda nabíjanie vo vlastnom areáli podniku. V jednozmennej prevádzke sa vozidlo optimálne vybije jazdou a až potom, keď sa už vozidlo nepoužíva, sa opäť pomaly úplne nabije cez noc v areáli podniku.

Ak sa vaše vozidlo eTruck používa vo viaczmennej prevádzke, musíte použiť iné spôsoby nabíjania. Opportunity Charging, teda príležitostné nabíjanie, je možné vždy vtedy, keď sa vozidlo dočasne odstaví. Akumulátory sa môžu v tomto časovo obmedzenom období čiastočne nabiť, napríklad pri vykladaní nákladu v cieľovej lokalite dodávky. Čas nabíjania sa pritom nachádza medzi 30 a 90 minútami.

Model

Model image

Nabíjací výkon

Výber oblasti nabíjania.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
40 % Zostatkový akumulátor
Kapacita nabíjania 80 %
10
20
30
40
50
60
70
80
90

  • Čas nabíjania uvedený v nástroji sa zakladá na lineárnom výpočte a na interne zistených empirických hodnotách v optimálnych podmienkach, vrátane teploty okolia vyššej ako 20 °C. Stav nabitia sa vzťahuje na zobrazenú hodnotu na displeji vo vozidle.
  • eActros je možné nabíjať s výkonom až 160 kW: Tri súpravy akumulátorov potrebujú na základe interne zistených skúseností za optimálnych podmienok, okrem iného pri teplote okolia 20 °C na bežne používanom rýchlonabíjacom stojane s nabíjacím prúdom 400 A o niečo viac ako jednu hodinu, aby sa nabili z 20 na 80 %.

Na základe vašej individuálnej koncepcie nabíjania, teda počtu nabíjacích staníc, druhu vašich trás, možných časov nabíjania a potrebných nabíjacích výkonov sa môže skontrolovať, či je vaša doterajšia kapacita pripojenia k sieti dostatočná. Vaše sieťové pripojenie musí zodpovedať vašim maximálnym požiadavkám na výkon, napríklad osvetleniu, IT hardvéru, klimatizovaniu a výrobným zariadeniam. Pretože táto existujúca požiadavka na výkon sa zvyšuje z dôvodu potreby energie nabíjacích staníc eTruck, musí miestny prevádzkovateľ distribučnej siete skontrolovať, či vaše napojenie na distribučnú sieť dokáže pokryť túto dodatočnú potrebu výkonu. Ak tomu tak nie je, sú prípadne potrebné stavebné opatrenia, pri ktorých vám ochotne pomôžu tak Mercedes‑Benz Trucks, ako aj naši partneri a váš miestny prevádzkovateľ distribučnej siete.

Charging solution content network connection slo

Fleetboard Charge Management vám poskytuje komplexný prehľad o všetkých interakciách medzi vašimi eTrucks a vlastnými nabíjacími stanicami – pretože takto si zachováte neustálu kontrolu. Od stavu akumulátora cez stav nabitia až po zostávajúci čas nabíjania alebo históriu nabíjania: Profitujete z úplnej transparentnosti o nabíjacej sieti.

Vďaka tomu môžete lepšie pochopiť správanie svojho vozidla eActros pri nabíjaní a celú infraštruktúru a ľahšie identifikovať potenciály optimalizácie. Charge Management vám pomôže predvídavo koordinovať nabíjacie relácie a optimálne využiť disponibilný príkon vášho podnikového depa.

Navyše to umožňuje plynule začleniť programy, resp. postupy nabíjania do existujúcich procesov. Individuálne nastavenia, ako sú časy odjazdov a cieľové stavy akumulátorov, sa môžu vykonať vždy.

Aby sme mohli našim zákazníkom ponúknuť nielen koncepcie vozidiel, ale aj najlepšiu možnú nabíjaciu infraštruktúru pre elektromobilitu a aby sme im dokázali pomôcť vo všetkých otázkach procesu plánovania, podávania žiadostí a realizácie, sme vytvorili strategické partnerstvo so spoločnosťou Siemens Smart Infrastructure, ENGIE a EVBox Group.

Po početných testoch kompatibility so systémom manažmentu nabíjania od značky Mercedes‑Benz Trucks nás naši partneri podporia komplementárnym špecifickým know-how v oblasti napájania energiou a poskytujú riešenia v oblasti infraštruktúry nabíjania pre centrálne nabíjanie v depe. V procese eConsulting sa zistí realistický profil používania na individuálne účely použitia našich zákazníkov, na základe ktorého sa môžu rozhodnúť, či a ako chcú využívať služby.

Analýza podnikových staníc, budovanie vhodnej infraštruktúry vrátane inteligentných riešení nabíjania, ako aj údržba a servis celej nabíjacej infraštruktúry môže potom prevziať jeden z našich partnerov. Pritom je vo všetkých fázach zabezpečená úzka výmena informácií s divíziou Mercedes‑Benz Trucks.

Charging solution content partnership

Elektrifikácia podnikového depa si vyžaduje značný príkon. Obdobie od prvého poradenstva až po dodanie vozidla eTruck sa môže líšiť a môže trvať napríklad až dvanásť mesiacov.

V závislosti od daností a požiadaviek môžu plánovanie a kompletná konštrukcia napájacieho zariadenia vrátane demontáže sieťového pripojenia spravidla trvať od troch do štyridsiatich mesiacov. Preto sa odporúča, aby sa miestny prevádzkovateľ siete včas začlenil do plánovania nabíjacej infraštruktúry.

Charging solution content time period slo
Hore