eMobility

Trvalá udržateľnosť.

Veríme v Parížsku dohodu o klíme – pretože udržateľnosť nie je pre nás žiadnym módnym výstrelkom, ale dôležitým postojom. Aby sme náš príspevok k tomuto globálnemu cieľu dosiahli, stanovili sme jasný plán na vybudovanie priemyslu prepravy s neutrálnymi emisiami CO₂. Elektromobilita je našim kľúčom k udržateľnosti a s vozidlom eActros ňou žijeme už dnes: miestna neutralita CO₂.

Udržateľnosť pre nás nekončí pri eTrucku. Pretože pri znižovaní CO₂ vidíme celok. Preto budú všetky európske podniky Daimler vyrábať od roku 2022 v súhrne CO₂ neutrálne. Okrem toho dôsledne znižujeme naše emisie CO₂ pre klimaticky neutrálnu výrobu a chceme sa im úplne vyhnúť, kde je to možné. Okrem zelene budujeme v našich prevádzkach dôsledne obnoviteľné energie. Zmluva o elektrickom napájaní naprieč pobočkami má okrem toho zabezpečiť, aby dokázali všetky nemecké pobočky spoločnosti Daimler Truck AG pokryť svoju celkovú potrebu elektrickým prúdom z obnoviteľných zdrojov energie, ako je veterná, solárna a vodná energia.

Sustainability content co2 neutral production

Pri priamom porovnaní je vozidlo eActros až dvakrát také efektívne ako nákladné vozidlo s dieselovým motorom. Dosiahne to tak, že efektívne využíva svoju energiu pomocou ePowertrain a rekuperácie (na mimoriadne vysoké spätné získavanie spomaľovacej energie). Riešenie na mieru pre elektrické nákladné vozidlá, so zameraním na ťažkú distribučnú dopravu v mestskom prostredí, presviedča optimalizovanou hmotnosťou hnacieho ústrojenstva, zvýšenou efektívnosťou a tichým jazdením. Použitá elektrická náprava umožňuje so svojimi dvoma samostatnými elektromotormi špičkový výkon 400 kW.

Šetrenie energie a tým šetrenie zdrojov závisí nielen od efektívnosti hnacieho ústrojenstva, ale aj od spôsobu jazdy a správania sa vodiča počas jazdy.

Jazdenie šetriace energiu a zdroje nielenže závisí od efektívnosti hnacieho ústrojenstva, ale vo veľkej miere aj od spôsobu jazdy a správania sa vodičiek a vodičov počas jazdy. Divízia Mercedes-Benz Trucks preto ponúka tréning jazdy, ktorý je špeciálne prispôsobený vozidlu eActros. Počnúc základnými pracovnými krokmi, ako je nabíjanie nákladného vozidla, vyvolanie informácií špecifických pre elektromobil a ich implementácia do každodenného programu vodičov, sa účastníci majú osobitne naučiť zaobchádzať s novým ePowertrain. Tréning sprostredkúva potrebné vedomosti na optimálne využitie rekuperácie pohonu, a tým umožňuje jazdu s optimalizovaným dojazdom, ktorá šetrí akumulátor.

Sustainability content e specific

Čistá doprava umožňuje obe technológie. Ak sa trasy dajú dobre naplánovať a hodia sa rámcové údaje pre nakladanie, akumulátorový elektrický pohon prejaví svoje silné stránky: Kombinuje extrémne vysokú energetickú účinnosť s nízkymi nákladmi na energiu. Pokiaľ však ide o dlhú trasu a flexibilitu pri trasách a nakladaní, čoskoro bude vo výhode pohon palivovými článkami s kvapalným vodíkom, ktoré vyvinula divízia Mercedes-Benz Trucks. Vďaka jedinému naplneniu nádrže umožňuje výrazne väčšie dojazdy a je k dispozícii pre budúce modely.

Oba druhy pohonu ponúkajú šancu na miestnu prepravu s neutrálnymi emisiami CO₂, kvôli čomu začala divízia Mercedes-Benz Trucks vývoj už dávno. Dnes sa dajú prezentovať konkrétne riešenia: Vozidlo eActros sa vyrába sériovo od roku 2021. A to je len začiatok, pretože do roku 2039 bude mať značka Mercedes-Benz v programe vhodné elektrifikované riešenie pre takmer každú potrebu. Od ľahkého distribučného riešenia až po ťažkú medzinárodnú diaľkovú dopravu.

Content pano drives of the future 01

Od roku 2022 obohatil portfólio eEconic, špecialista na plnenie úloh v mestách. Od roku 2024 má byť okrem toho pripravená na sériovú výrobu aj alternatíva akumulátorového elektrického vozidla pre diaľkovú dopravu: eActros LongHaul. Koncepčné nákladné vozidlo s palivovými článkami Mercedes-Benz GenH2 Truck malo takisto nedávno premiéru a v roku 2024 ho pravdepodobne začnú testovať zákazníci.

Hore