eMobility

Trvalá udržateľnosť.

Veríme v Parížsku dohodu o klíme – pretože udržateľnosť nie je pre nás žiadnym módnym výstrelkom, ale dôležitým postojom. Aby sme náš príspevok k tomuto globálnemu cieľu dosiahli, stanovili sme jasný plán na vybudovanie priemyslu prepravy s neutrálnymi emisiami CO₂. Elektromobilita je našim kľúčom k udržateľnosti a s vozidlom eActros ňou žijeme už dnes: miestna neutralita CO₂.

Udržateľnosť pre nás nekončí pri eTrucku. Pretože pri znižovaní CO₂ vidíme celok. Preto budú všetky európske podniky Daimler vyrábať od roku 2022 v súhrne CO₂ neutrálne. Okrem toho dôsledne znižujeme naše emisie CO₂ pre klimaticky neutrálnu výrobu a chceme sa im úplne vyhnúť, kde je to možné. Okrem zelene budujeme v našich prevádzkach dôsledne obnoviteľné energie. Zmluva o elektrickom napájaní naprieč pobočkami má okrem toho zabezpečiť, aby dokázali všetky nemecké pobočky spoločnosti Daimler Truck AG pokryť svoju celkovú potrebu elektrickým prúdom z obnoviteľných zdrojov energie, ako je veterná, solárna a vodná energia.

Sustainability content co2 neutral production

Pri priamom porovnaní je vozidlo eActros 300/400 až dvakrát také efektívne ako nákladné vozidlo s dieselovým motorom. Dosiahne to tak, že efektívne využíva svoju energiu pomocou ePowertrain a rekuperácie (na mimoriadne vysoké spätné získavanie spomaľovacej energie). Riešenie na mieru pre elektrické nákladné vozidlá, so zameraním na ťažkú distribučnú dopravu v mestskom prostredí, presviedča optimalizovanou hmotnosťou hnacieho ústrojenstva, zvýšenou efektívnosťou a tichým jazdením. Použitá elektrická náprava umožňuje so svojimi dvoma samostatnými elektromotormi špičkový výkon 400 kW.

Šetrenie energie a tým šetrenie zdrojov závisí nielen od efektívnosti hnacieho ústrojenstva, ale aj od spôsobu jazdy a správania sa vodiča počas jazdy.

Jazdenie šetriace energiu a zdroje nielenže závisí od efektívnosti hnacieho ústrojenstva, ale vo veľkej miere aj od spôsobu jazdy a správania sa vodičiek a vodičov počas jazdy. Divízia Mercedes-Benz Trucks preto ponúka tréning jazdy, ktorý je špeciálne prispôsobený vozidlu eActros 300/400. Počnúc základnými pracovnými krokmi, ako je nabíjanie nákladného vozidla, vyvolanie informácií špecifických pre elektromobil a ich implementácia do každodenného programu vodičov, sa účastníci majú osobitne naučiť zaobchádzať s novým ePowertrain. Tréning sprostredkúva potrebné vedomosti na optimálne využitie rekuperácie pohonu, a tým umožňuje jazdu s optimalizovaným dojazdom, ktorá šetrí akumulátor.

Sustainability content e specific

Čistá doprava umožňuje obe technológie. Ak sa trasy dajú dobre naplánovať a hodia sa rámcové údaje pre nakladanie, akumulátorový elektrický pohon prejaví svoje silné stránky: Kombinuje extrémne vysokú energetickú účinnosť s nízkymi nákladmi na energiu. Pokiaľ však ide o dlhú trasu a flexibilitu pri trasách a nakladaní, čoskoro bude vo výhode pohon palivovými článkami s kvapalným vodíkom, ktoré vyvinula divízia Mercedes-Benz Trucks. Vďaka jedinému naplneniu nádrže umožňuje výrazne väčšie dojazdy a je k dispozícii pre budúce modely.

Oba druhy pohonu ponúkajú šancu na miestnu prepravu s neutrálnymi emisiami CO₂, kvôli čomu začala divízia Mercedes‑Benz Trucks vývoj už dávno. Dnes sa dajú prezentovať konkrétne riešenia: Vozidlo eActros sa vyrába sériovo od roku 2021. A to je len začiatok, pretože do roku 2039 bude mať značka Mercedes‑Benz Trucks v programe vhodné elektrifikované riešenie pre takmer každú potrebu. Od ľahkého distribučného riešenia až po ťažkú medzinárodnú diaľkovú dopravu.

Hore