eMobility

Optimalizované celkové náklady

Robíme všetko pre to, aby ste na konci dňa mali najlepší možný prehľad o nákladoch na vašej ceste k elektromobilite. Preto je správa nákladov dôležitou súčasťou nášho eConsultingu, s ktorým vám poskytujeme transparentnú nákladovú štruktúru, aby sme vás podporili pri optimalizácii vašich celkových nákladov na vlastníctvo (napríklad nižšími celkovými nákladmi na energiu), identifikovali možné finančné stimuly a na požiadanie vás podporili pri vašej žiadosti.

Total cost of ownership content time

Prehľad celkových nákladov.

Vieme, že svoju prácu nerobíte len pre zábavu, ale chcete ňou zarobiť peniaze. Z tohto dôvodu je transparentný prehľad o vašich financiách mimoriadne dôležitý. Vaše celkové náklady na vlastníctvo (TCO) vám vypočítajú naši eConsultants pomocou nášho interného nástroja na výpočet nákladov, ktorý poskytuje tieto výhody:

  1. transparentné porovnanie TCO vozidla eTruck a nákladného vozidla s dieselovým motorom,
  2. simulácie ad hoc najdôležitejších faktorov vplyvu TCO,
  3. funkciu ukladania/nahrávania pre zadané prípady použitia a porovnania, ako aj voliteľné správy.

Spolu s našimi odborníkmi na eConsulting sa uskutočňuje hodnotenie hospodárnosti elektrifikácie vášho vozového parku. Popri nákladoch sa berú do úvahy aj možné podpory. Pomocou nášho nástroja Daimler Truck Incentive Tool vám pomôžeme identifikovať možné stimuly, resp. výhody na vašom trhu alebo vo vašej krajine. Každá z týchto krajín ponúka rôzne atraktívne stimuly.

Konkrétne výhody pre elektrické vozidlá a nabíjaciu infraštruktúru pozostávajú z príspevkov, znížení daní/daňových úľav a pôžičiek. K tomu sa pridávajú ďalšie výhody, ako sú nižšie poplatky za mýto, nižšie náklady na registráciu vozidiel, bezplatné parkovanie alebo výnimky zo zákazov jazdy v centrách miest.

Náš tím eConsulting vám ochotne poradí pri výbere stimulov, ktoré sú pre vás relevantné. Ak ste sa rozhodli uchádzať sa o určité stimuly, môžete si na želanie vyžiadať podporu partnerskej agentúry: od zberu potrebných dokumentov až po ich odoslanie.

Hore