eMobility

Vysoká miera využiteľnosti vozidla.

Výzvy predstavujú problém iba vtedy, keď neviete ako ich zvládnuť. Preto sme našim zákazníkom k dispozícii pri každom kroku na dosiahnutie elektromobility. Všetko s cieľom maximalizovať využiteľnosť vášho vozidla eTruck! Ako to dosiahneme? Tým, že vás nenecháme s vašim nákladným vozidlom sami, ale poskytneme vám integrované riešenie. Vďaka nášmu procesu eConsulting, inovatívnym digitálnym riešeniam, rozsiahlym službám a špeciálnym školeniam vám vieme poskytnúť kompletný balík prispôsobený presne vašim potrebám.

Vozidlo eActros poháňané špeciálnymi lítium-iónovými akumulátormi – s inštalovanou kapacitou približne 112 kWh3005 na jeden akumulátor – je skutočným predpokladom úspechu. V obidvoch variantoch s tromi alebo štyrmi týmito akumulátormi prináša na cesty celkovú kapacitu akumulátorov cca 336 kW3004, respektíve 448 kW3004. Ich energia umožňuje vozidlu eActros prejsť trasy do 330 km3006, respektíve 400 km3002, pričom presný dojazd sa môže líšiť v závislosti od topografie, jazdných vlastností, vonkajšej teploty, naloženia a nadstavby. Vďaka dobrej výdrži je vozidlo eActros ako stvorené pre požiadavky ťažkej distribučnej dopravy v mestskom prostredí.

Video 400km

Dojazd bol vypočítaný interne v optimálnych podmienkach, medzi iným so 4 balíkmi akumulátorov po kondicionovaní v čiastočne naloženej distribučnej preprave bez prívesu pri vonkajšej teplote 20 °C.

Aby bolo možné určiť dojazd vozidla eActros, mali by sa zohľadniť individuálne faktory, ako je napríklad nadstavba, náklad, vonkajšia teplota a oblasť použitia. Nástroj na meranie dojazdu vám poskytne prvé informácie o možnostiach použitia vozidla eActros podľa vašich parametrov. Na podrobnejšiu analýzu máte k dispozícii webovú stránku eTruck Ready.

Model

Model image

Nadstavba

Vonkajšia teplota

Nakladanie

Oblasť použitia

Váš dojazd:

0 100 200 300 400 km
0 100 200 miles
  • Približný dojazd zobrazený v nástroji bol zistený interne v reálnych podmienkach a závisí okrem iného od individuálneho použitia vozidla, výbavy vozidla, ako aj ďalších vonkajších faktorov.
  • Dojazd „do 300 km“: Dojazd bol stanovený interne za optimálnych podmienok, okrem iného s 3 balíkmi akumulátorov po kondicionovaní v čiastočne naloženej distribučnej preprave bez prívesu s konfiguráciou nápravy 6x2 pri vonkajšej teplote 20 °C a môže sa líšiť od hodnôt stanovených v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2400.
  • Dojazd „do 330 km“: Dojazd bol stanovený interne za optimálnych podmienok, okrem iného s 3 balíkmi akumulátorov po kondicionovaní v čiastočne naloženej distribučnej preprave bez prívesu s konfiguráciou nápravy 4x2 pri vonkajšej teplote 20 °C a môže sa líšiť od hodnôt stanovených v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2400.
  • Dojazd do „400 km“: Dojazd bol stanovený interne za optimálnych podmienok, okrem iného so 4 balíkmi akumulátorov po kondicionovaní v čiastočne naloženej distribučnej preprave bez prívesu pri vonkajšej teplote 20 °C a môže sa líšiť od hodnôt stanovených v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2400.
Usability content everywhere

Vozidlo eActros svižne prechádza časom a priestorom. Vďaka svojmu elektrickému pohonu môže byť aktívny v mestskej oblasti bez problémov v každom dennom a nočnom čase. Je to preto, že na cestách nielenže lokálne nevypúšťa emisie CO₂, ale je aj mimoriadne tichý. Obchádza tak zákazy vjazdu pre úžitkové vozidlá založené na hluku, ktorých vydanie už plánujú mnohé mestá. Pri rýchlosti 20 km/h je s hlasitosťou približne 60 decibelov práve rovnako hlasný ako rozhovor medzi dvoma osobami.

Vaša cesta do sveta eMobility sa začína u vás – koncepciou elektrifikácie vášho depa na základe analýzy trasy vašich vlastných vozidiel. V rámci nášho eConsultingu sa dajú zistené výsledky analyzovať ešte detailnejšie.

Pohodlne bez jazdy analyzujte, či je eActros vhodný na vaše trasy, a na základe vašich individuálnych parametrov určte, ako môže eTruck poslúžiť vašim požiadavkám.

Webová stránka je ideálna, ak:

  • chcete bez jazdy overiť potenciál vozidla eActros na svojich trasách
  • chcete analyzovať trasy podľa jednotlivých parametrov v nástroji
  • hľadáte prvotné informácie o možnostiach využitia vozidla eActros
Content usability etruck ready mockup 01

Nechajte si od našich eConsultantov poradiť s pomocou tohto nástroja na podrobnú analýzu trasy.

Používa sa vtedy, keď:

  • poznáte hranice a špecifikácie vozidla eTruck,
  • máte predstavu o tom, ako a kde chcete používať vozidlo eTruck,
  • už máte vopred zadefinované trasy alebo chcete naplánovať nové trasy pre použitie vozila eTruck.
Content usability etruck ready mockup 02

Lepšia dostupnosť vozidla aj pre vozidlá eTruck – priamo na mieste alebo v cloude. Preto sme na eActros a s ním spojené komponenty špecifické pre elektromobil prispôsobili nielen službu Mercedes‑Benz Trucks Uptime, ale taktiež pracujeme na tom, aby sme postupne naše servisy vybavili pre špeciálne požiadavky elektromobility. Náš osvedčený, inteligentný systém neustále prepája vozidlo eActros, servis Mercedes‑Benz Trucks špecifický pre elektromobily a priebežne zaznamenáva všetky relevantné údaje o vozidle – od tlaku v pneumatikách cez celé elektrické hnacie ústrojenstvo a teraz až po stav akumulátora. Tento trvalý prehľad o aktuálnom technickom stave vášho vozidla eActros umožňuje plánovanie pobytov v dielni a dokáže zabrániť nepredvídateľným výpadkom. Všetko na to, aby vaša práca bola čo najefektívnejšia!

Hore