Efektívnosť
Actros F

Efektívnosť

Od základu úsporný.

Nákladné vozidlo pre zvlášť vysokú hospodárnosť. V diaľkovej doprave je Actros F symbolom spoľahlivej, palivovo úspornej automobilovej technológie, nízkych nákladov a vysokých výnosov. Jednoducho povedané: je efektívnejšie. Nízka spotreba paliva rozhodujúcou mierou prispieva k hospodárnosti nákladného vozidla. A práve tú Actros preukazuje pri každodennom používaní. Nižšia spotreba paliva rozhodujúcou mierou prispieva k hospodárnosti nákladného vozidla – teraz je navyše možné ešte viac ju optimalizovať zdokonaleným motorom OM 471, ktorý je dostupný vo forme mimoriadnej výbavy.

Znížená spotreba paliva

Znížená spotreba paliva

O čo nižšia spotreba, o to nižšie celkové náklady nákladného vozidla, predovšetkým v diaľkovej doprave a ťažkej distribučnej preprave. Preto sme aj v prípade vozidla Actros F urobili všetko, čo je potrebné pre ešte výraznejšie sériové zníženie spotreby paliva nákladného vozidla.

Nízke celkové náklady

Nízke celkové náklady

S našimi nákladnými automobilmi máte k dispozícii maximálne hospodárne vozidlá.

Vysoká miera využiteľnosti vozidla

Vysoká miera využiteľnosti vozidla

Prostredníctvom inteligentného prepojenia vozidla, servisu Mercedes‑Benz Trucks a vašej prepravnej spoločnosti možno citeľne zvýšiť využiteľnosť vozidla, vyťaženosť vozidla, ako aj efektívnosť vašich logistických procesov.

Predictive Powertrain Control

Predictive Powertrain Control

So systémom Predictive Powertrain Control4001 budete jazdiť ešte úspornejšie. Tak na diaľniciach a mimomestských cestách, ako aj v centrách miest.

Hore