Nízke celkové náklady
Actros F

Nízke celkové náklady

S našimi nákladnými automobilmi máte k dispozícii maximálne hospodárne vozidlá.

S našimi nákladnými automobilmi máte k dispozícii maximálne hospodárne vozidlá. O nízke náklady sa však postarajú aj atraktívne servisné ponuky Mercedes-Benz a očakávateľná vysoká zostatková hodnota vozidla na konci času používania.

Od dodatočného zabezpečenia pre mechanické a elektronické komponenty až po balíky údržby a komplexnú servisnú zmluvu zahŕňajúcu aj opotrebenie – za nízke servisné náklady, ktoré sa dajú plánovať na mesačnej báze, vám Mercedes-Benz ponúka rôzne servisné zmluvy na želanie, s ktorými môžete získať opravy a údržbu pre vozidlá v celej Európe za mimoriadne atraktívnych podmienok. Jednotlivé servisné zmluvy sú odstupňované tak, aby dokázali dokonale pokryť požiadavky každého vozidlového parku.

Všetky servisné zmluvy možno kombinovať s inovatívnym, na želanie poskytovaným servisným produktom Mercedes-Benz Uptime226, 250, 2412, ktorý prispieva k ďalšiemu zvyšovaniu disponibility vozidla a k optimalizovanej plánovateľnosti pobytu vozidiel v dielni.

Získajte viac informácií o Mercedes ServiceContracts:

Prehľad výhod.

  • Pre vaše vozidlo Actros F vám ponúkame servisnú zmluvu Mercedes-Benz Select v kombinácii s Mercedes-Benz Uptime
  • Voliteľne je k dispozícii rozšírená servisná karta Mercedes ServiceCard s komplexnými službami na optimalizáciu uhrádzania nákladov spojených s tankovaním a mýtom
  • SelecTrucks – nákup a predaj jazdených nákladných motorových vozidiel všetkých značiek, vekových tried a vo všetkých vyhotoveniach, ako aj ponuka finančných služieb
  • Garantovaná zostatková hodnota vďaka odkupnej zmluve (Buy-Back), ktorá je k dispozícii na želanie, už pri obstarávaní vozidla
  • Bez rizika zmeny odkupnej hodnoty na konci zmluvného obdobia
Content low total costs 06

Prostredníctvom karty uľahčujeme administratívne spracovanie v celoeurópskej hustej sieti servisov Mercedes‑Benz Trucks, najmä v v súvislosti so službou Mercedes‑Benz Trucks Service24h. S palivovou kartou na želanie môžete ako zákazník Mercedes‑Benz tankovať za atraktívnych podmienok a zároveň ušetriť čas a peniaze pri platení mýta. Získajte informácie o bezhotovostnej starostlivosti na cestách s kartou Mercedes ServiceCard.

S rozsiahlymi ponukami finančných služieb, sa ešte ľahšie rozhodnete pre jazdené nákladné vozidlo podľa vašich potrieb.

Aby ste presne vedeli, s akou sumou môžete počítať pri odovzdaní vozidla, odkupná zmluva (Buy-Back), ktorá je k dispozícii na želanie, vám už pri obstarávaní nákladného vozidla zaručí jeho zostatkovú hodnotu.

Kúpa? Lízing? Alebo predsa len najskôr prenájom? S produktmi na lízing a financovanie, ktoré sú zladené s potrebami vášho podniku, ako aj s vhodne prispôsobenými komplexnými riešeniami obstarávania vozidiel a zaistenia mobility budete vždy o krok vpredu.

Prehľad výhod.

  • Všetky servisné zmluvy možno prepojiť s lízingom, čím vzniknú individuálne produkty ServiceLeasing
  • Jednoduchá kontrola plánovania/nákladov pomocou vopred presne stanovených splátok
  • Na želanie servisné zmluvy Mercedes-Benz ServiceContracts s cieľom zaistenia mobility a administratívneho odbremenenia
  • Finančné služby Mercedes-Benz s individuálnymi lízingovými a finančnými produktmi
  • Zaujímavé zľavy z poistenia platné pre vozidlá s určitými bezpečnostnými prvkami výbavy


 

Content low total costs 02

Ponuky prenájmu CharterWay umožňujú flexibilné krátkodobé zvýšenie vašich prepravných kapacít – bez akéhokoľvek viazania kapitálu a rizika.


 

S finančnými službami Mercedes-Benz máte k dispozícii atraktívne produkty lízingu a financovania.

Mercedes-Benz Bank vám napríklad v prípade financovania Plus3 umožňuje kombinovať výhodné mesačné splátky financovania s flexibilitou lízingu. Prípadne môžete v rámci sezónneho splátkového financovania prispôsobiť výšku splátok priebehu vašich obchodov.

Hore