Predictive Powertrain Control
Actros F

Predictive Powertrain Control

Skrátka lepšie jazdenie – s prediktívnou stratégiou jazdy (Predictive Powertrain Control).

Vďaka systému Predictive Powertrain Control budete so svojím nákladným vozidlom v diaľkovej doprave sériovo jazdiť ešte úspornejšie. Systém integruje do automatizovaného radenia spôsob jazdy prispôsobený topografii a v kombinácii s precízne nastavenou stratégiou radenia umožňuje úsporu paliva až do 5 %.1066 A to nielen na diaľniciach, ale aj na cestách 1. triedy.

Prehľad výhod.

  • Až o 5 % nižšia spotreba paliva1066
  • Rozpoznávanie priebehu cesty, napríklad blížiacich sa klesaní, stúpaní, križovatiek a kruhových objazdov
  • Optimalizácia okamihov preradenia, výberu prevodového stupňa a rýchlosti nastavenej na tempomate
  • Integrácia nastavení závislých od premávky a asistenta sledovania dopravných značiek
  • Systém je v súčasnosti využiteľný nielen na diaľniciach, ale aj na komunikáciách nižšej triedy

Či už na strmom kopci, pred vrcholom, pri jazde z kopca, v klesaní alebo na rovine – vďaka satelitnej navigácii a presným 3D mapám dokáže systém Predictive Powertrain Control včas rozpoznať blížiace sa jazdné situácie a predvídavo konať. Predictive Powertrain Control na tento účel neustále zisťuje kinetickú energiu vozidla a môže ju využívať napríklad pred vrcholmi alebo na rovine pre fázy EcoRoll, ktoré znižujú straty vlečenia a môžu šetriť palivo. Okrem toho sa systém dokáže postarať o poradie radenia prispôsobené na blížiacu sa jazdnú situáciu, teda napríklad vykonať menej radení a väčšie skoky radenia.

Inteligentná integrácia systému Predictive Powertrain Control dokáže okrem toho rozpoznať napríklad želania odbočovania podľa nastavenia smerovky a spustiť fázu jazdy znižujúcu spotrebu a do jazdných režimov Standard a Power zapojí rozšírený Top Torque1070.

Všetky obrázky je potrebné chápať ako príklady a môžu sa líšiť od konfigurácií, ktoré je možné objednať. Zmeny sú vyhradené.

Content predicitve powertrain control 01 RET

Správny program pre každú jazdnú situáciu: Na výber sú Standard, Economy, Fleet a Power. Pokryté sú však aj špeciálne požiadavky ako Offroad, Heavy, Municipal a Fire.

Aj v rámci príslušného jazdného programu má vodič vždy na výber medzi štyrmi jazdnými režimami1068 – s A a A economy ako štandardom, doplnené o ďalší automatický režim plus manuálny.

Hore