Špecifické koncepcie vozidiel pre rôzne odvetvia
Actros F

Špecifické koncepcie vozidiel pre rôzne odvetvia

Špeciálna práca si vyžaduje špeciálne náradie.

S vozidlom Actros F jazdíte v diaľkovej doprave a v ťažkej distribučnej preprave mimoriadne hospodárne. Na splnenie tejto požiadavky v mimoriadnej miere aj veľkoobjemovej preprave sme vyvinuli Actros F. Pretože: Špeciálna práca si vyžaduje špeciálne náradie – alebo lepšie povedané: špeciálne vozidlá.

Actros F ponúka možnosť ešte hospodárnejšej jazdy pri veľkoobjemovej preprave. Ako špecialista na veľkoobjemovú prepravu spĺňa napríklad vďaka výške pripojenia návesu až pod 900 mm aj vysoké požiadavky kladené na ťahače návesov 4x2. V praxi to znamená: svetlá nakladacia výška 3 m.1067. Okrem veľkého ložného objemu však k vyššej hospodárnosti prispievajú napríklad aj konfigurácie hnacieho ústrojenstva, ktoré mimoriadne šetria palivo. S vozidlom Actros F Volumer ponúka Mercedes‑Benz Trucks konfigurácie vozidiel optimalizované na príslušný účel používania, s ktorými budete pri preprave orientovanej na objem jednoducho ziskovejší.

Content volumer

Vysoká miera optimalizácie na určitý účel použitia. Mimoriadne nízka výška pre pripojenie návesu (až menej ako 900 mm), nakladacia výška1067 3 m, vysoký objem palivovej nádrže, úsporné konfigurácie hnacieho ústrojenstva, dva varianty kabíny vodiča.

 

Hore