Efektívnosť
Actros L

Efektívnosť

Od základu úsporný.

Nákladné vozidlo pre zvlášť vysokú hospodárnosť. Actros L je v diaľkovej preprave symbolom spoľahlivej techniky prinášajúcej úsporu paliva, nižších nákladov a vyšších ziskov. Jednoducho povedané: je efektívnejší. Nízka spotreba paliva rozhodujúcou mierou prispieva k hospodárnosti nákladného vozidla. A práve túto vlastnosť Actros L preukazuje pri každodennom používaní – teraz je navyše možné ešte viac ju optimalizovať vďaka motoru OM 471 3. generácie.

Znížená spotreba paliva

Znížená spotreba paliva

O čo nižšia spotreba, o to nižšie celkové náklady nákladného vozidla, predovšetkým v diaľkovej doprave. Preto sme aj v prípade vozidla Actros L urobili všetko, čo je potrebné pre ešte výraznejšie sériové zníženie spotreby paliva nákladného vozidla.

Nízke celkové náklady

Nízke celkové náklady

S našimi nákladnými automobilmi máte k dispozícii maximálne hospodárne vozidlá.

Vysoká miera využiteľnosti vozidla

Vysoká miera využiteľnosti vozidla

Prostredníctvom inteligentného prepojenia vozidla, servisu Mercedes‑Benz Trucks a vašej prepravnej spoločnosti možno citeľne zvýšiť využiteľnosť vozidla, vyťaženosť vozidla, ako aj efektívnosť vašich logistických procesov.

Predictive Powertrain Control

Predictive Powertrain Control

Vďaka systému Predictive Powertrain Control budete so svojím nákladným vozidlom v diaľkovej doprave sériovo jazdiť ešte úspornejšie. Systém integruje do automatizovaného radenia spôsob jazdy prispôsobený topografii a v kombinácii s precízne nastavenou stratégiou radenia umožňuje úsporu paliva až do 5 %.1066 A to nielen na diaľniciach, ale aj na cestách 1. triedy.

Hore