Nízke celkové náklady
Actros L

Nízke celkové náklady

S našimi nákladnými automobilmi máte k dispozícii maximálne hospodárne vozidlá.

V podobe našich nákladných motorových vozidiel máte k dispozícii vozidlá s mimoriadne nízkymi celkovými nákladmi. V diaľkovej doprave k tomu prispievajú aj atraktívne servisné ponuky Mercedes-Benz a očakávaná vysoká zvyšková hodnota na konci doby používania vozidla.

Od dodatočného zabezpečenia pre mechanické a elektronické komponenty až po balíky údržby a komplexnú servisnú zmluvu zahŕňajúcu aj opotrebenie – za nízke servisné náklady, ktoré sa dajú plánovať na mesačnej báze, vám Mercedes-Benz ponúka rôzne servisné zmluvy na želanie, s ktorými môžete získať opravy a údržbu pre vozidlá v celej Európe za mimoriadne atraktívnych podmienok. Jednotlivé servisné zmluvy sú odstupňované tak, aby dokázali dokonale pokryť požiadavky každého vozidlového parku.

Všetky servisné zmluvy možno kombinovať s inovatívnym, na želanie poskytovaným servisným produktom Mercedes-Benz Uptime226, 250, 2412, ktorý prispieva k ďalšiemu zvyšovaniu disponibility vozidla a k optimalizovanej plánovateľnosti pobytu vozidiel v dielni.

Získajte viac informácií o Mercedes ServiceContracts:

Prehľad výhod.

  • Pre vaše vozidlo Actros L vám ponúkame servisnú zmluvu Mercedes-Benz Complete v kombinácii s Mercedes-Benz Uptime
  • Na želanie tankovacia karta Mercedes ServiceCard na optimalizáciu nákladov na palivo a mýto
  • SelecTrucks – nákup a predaj jazdených nákladných motorových vozidiel všetkých značiek, vekových tried a vo všetkých vyhotoveniach, ako aj ponuka finančných služieb
  • Garantovaná zostatková hodnota vďaka odkupnej zmluve (Buy-Back), ktorá je k dispozícii na želanie, už pri obstarávaní vozidla
  • Bez rizika zmeny odkupnej hodnoty na konci zmluvného obdobia
Content msc ohne fs

Použitím karty uľahčujeme v rámci hustej celoeurópskej siete servisných prevádzok Mercedes‑Benz Trucks administratívne spracovanie v servise, najmä v rámci služby Mercedes-Benz Service24. S palivovou kartou na želenie môžete ako zákazník Mercedes-Benz tankovať za atraktívnych podmienok a zároveň ušetriť čas a peniaze pri platení mýta. Informujte sa o bezhotovostnom poskytovaní podporných služieb na cestách pomocou servisnej karty Mercedes ServiceCard.

S rozsiahlymi ponukami finančných služieb, sa ešte ľahšie rozhodnete pre jazdené nákladné vozidlo podľa vašich potrieb.

Aby ste presne vedeli, s akou sumou môžete počítať pri odovzdaní vozidla, odkupná zmluva (Buy-Back), ktorá je k dispozícii na želanie, vám už pri obstarávaní nákladného vozidla zaručí jeho zostatkovú hodnotu.

Kúpa? Lízing? Alebo predsa len najskôr prenájom? S produktmi na lízing a financovanie, ktoré sú zladené s potrebami vášho podniku, ako aj s vhodne prispôsobenými komplexnými riešeniami obstarávania vozidiel a zaistenia mobility budete vždy o krok vpredu.

Prehľad výhod.

  • Všetky servisné zmluvy možno prepojiť s lízingom, čím vzniknú individuálne produkty ServiceLeasing
  • Jednoduchá kontrola plánovania/nákladov pomocou vopred presne stanovených splátok
  • Na želanie servisné zmluvy Mercedes-Benz ServiceContracts s cieľom zaistenia mobility a administratívneho odbremenenia
  • Finančné služby Mercedes-Benz s individuálnymi lízingovými a finančnými produktmi
  • Zaujímavé zľavy z poistenia platné pre vozidlá s určitými bezpečnostnými prvkami výbavy


 

S finančnými službami Mercedes-Benz máte k dispozícii atraktívne produkty lízingu a financovania.

Mercedes-Benz Bank vám napríklad v prípade financovania Plus3 umožňuje kombinovať výhodné mesačné splátky financovania s flexibilitou lízingu. Prípadne môžete v rámci sezónneho splátkového financovania prispôsobiť výšku splátok priebehu vašich obchodov.