Znížená spotreba paliva
Actros L

Znížená spotreba paliva

Čím nižšia spotreba paliva, tým nižšie celkové náklady.

O čo nižšia spotreba, o to nižšie celkové náklady nákladného vozidla, predovšetkým v diaľkovej doprave. Preto sme aj v prípade vozidla Actros L urobili všetko, čo je potrebné pre ešte výraznejšie sériové zníženie spotreby paliva nákladného vozidla.

Na dosiahnutie mimoriadne nízkeho odporu vzduchu a ešte nižšej spotreby sme ešte viac zdokonalili aerodynamiku vozidla Actros L: Tak napríklad nový systém MirrorCam271, 287 sériovo znižuje spotrebu paliva až o 1,3 % v porovnaní s bežnými zrkadlami.

Prehľad výhod.

  • Úsporné a spoľahlivé motory Euro VI v troch triedach zdvihového objemu
  • Presne zosúladené konfigurácie hnacieho ústrojenstva s 12-stupňovým automatizovaným radením a optimalizovaným stálym prevodom nápravy
  • Jazdné programy znižujúce spotrebu
  • Ďalej optimalizovaná, detailne premyslená aerodynamika
  • Vedľajšie spotrebiče so zníženou spotrebou paliva

Tak je šetrenie zábava: 3. generácia motora OM 471 s novovyvinutým systémom spaľovania a novou integrovanou stratégiou kontroly výfukových plynov zabezpečuje zlepšený pohon nákladného vozidla. Dve turbodúchadlá prispôsobené príslušnému použitiu zvyšujú výkon.

Novo vyvinuté turbodúchadlo optimalizované na spotrebu pre nižší a stredný výkonový stupeň motora OM 471 3. generácie umožňuje v porovnaní s jeho predchádzajúcimi modelmi úsporu paliva. Aj vyššie výkonnostné stupne profitujú z vnútromotorických opatrení, pokiaľ ide o spotrebu paliva – až o 4 % v porovnaní s predchádzajúcim motorom – v kombinácii s turbodúchadlom optimalizovaným na výkon. Vďaka nižšej spotrebe pri 350°kW (476°k) a na želanie pri 330°kW (450°k) tak neklesnú len náklady. Znižujú sa aj emisie CO₂.

Content om471

Úsporné motory Euro VI sa dodávajú v troch objemových triedach od 10,7 l do 15,6 l a v 13 výkonových stupňoch od 240 kW (326 k) do 460 kW (625 k).

Spätné vedenie spalín:
Spätným vedením ochladených spalín vzniká pri spaľovaní paliva menej oxidov dusíka a pevných častíc.

Filter pevných častíc spalín nafty:
Uzavretý filter pevných častíc takmer úplne zabraňuje emisii pevných častíc. Prísada AdBlue® sa vďaka optimalizovanej dávkovacej jednotke vstrekuje do prúdu spalín bez vzduchu.

Všetky motory Euro VI sa vyznačujú nízkou spotrebou. K nízkej spotrebe prispievajú aj jazdné programy znižujúce spotrebu, optimalizovaný prevodový pomer zadnej nápravy252, systém MirrorCam271, 287 a sériový, zdokonalený systém Predictive Powertrain Control. O zvyšok sa postarajú inteligentné vedľajšie spotrebiče a zdokonalená aerodynamika. Vďaka všetkým týmto faktorom možno v porovnaní s jeho predchodcom šetriť palivo tak na diaľniciach, ako aj na okresných cestách.

Vozidlo Actros L je sériovo vybavené jazdným programom „economy/power“. Jazdný program Economy je určený na použitie v diaľkovej doprave a prispieva k ešte väčšej efektivite. Prostredníctvom jazdného programu power je možné kedykoľvek, napríklad v stúpaní, nasadiť maximálny výkon. Voliteľne sú namiesto jazdného programu power k dispozícii aj špeciálne s ohľadom na maximálnu rýchlosť a stratégiu radenia navrhnuté jazdné programy economy+ a fleet.

Eco-Support1054 poskytuje vodičovi prostredníctvom grafického vyhotovenia cenné informácie o hospodárnosti jeho spôsobu jazdy. Do úvahy sa berie zrýchlenie, brzdenie, rovnomernosť jazdy a jazda so zotrvačnosťou.

Hore