Špecifické koncepcie vozidiel pre rôzne odvetvia
Actros L

Špecifické koncepcie vozidiel pre rôzne odvetvia

Špeciálna práca si vyžaduje špeciálne náradie.

Aby ste na limity objemu narazili o niečo neskôr: S vozidlom Actros L Volumer máte k dispozícii skutočného špecialistu, ktorý jednoducho dokáže odviezť viac nákladu.

S vozidlom Actros L jazdíte v diaľkovej preprave mimoriadne hospodárne. Na splnenie tejto požiadavky v mimoriadnej miere aj vo veľkoobjemovej preprave sme vyvinuli Actros L Volumer. Pretože: Špeciálna práca si vyžaduje špeciálne náradie – alebo lepšie povedané: špeciálne vozidlá.

Actros L Volumer ponúka možnosť ešte hospodárnejšej jazdy pri veľkoobjemovej preprave. Ako špecialista na veľkoobjemovú prepravu spĺňa napríklad vďaka výške pripojenia návesu až pod 900 mm aj vysoké požiadavky kladené na ťahače návesov 4x2. V praxi to znamená: svetlá nakladacia výška 3 m.1067. Okrem veľkého ložného objemu však k vyššej hospodárnosti prispievajú aj konfigurácie hnacieho ústrojenstva, ktoré mimoriadne šetria palivo, a napríklad aj enormný objem palivovej nádrže. S vozidlom Actros L Volumer ponúka značka Mercedes-Benz konfigurácie vozidiel optimalizované na príslušný účel používania, s ktorými budete pri preprave orientovanej na objem jednoducho ziskovejší.

Nízka hodnota výšky na pripojenie návesu až pod hranicu 900 mm, svetlá ložná výška1067 3 m, veľký objem palivovej nádrže, úsporné konfigurácie hnacieho ústrojenstva, široká ponuka variantov kabíny vodiča

Content Actros l 2022