Efektívnosť
Actros

Efektívnosť

Od základu úsporný.

Nákladné vozidlo na dosahovanie mimoriadne vysokej hospodárnosti. V diaľkovej doprave je Actros symbolom spoľahlivej, palivovo úspornej automobilovej technológie, nízkych nákladov a vysokých výnosov. Jednoducho povedané: je efektívnejší. Nízka spotreba paliva môže rozhodujúcim spôsobom prispieť k hospodárnosti nákladného vozidla. A práve táto vlastnosť sa pri každodennom používaní modelu Actros potvrdila a možno ju ďalej zvyšovať pomocou motora OM 471 3. generácie.

Obzvlášť v diaľkovej doprave a ťažkej distribučnej preprave platí: nízka spotreba je základným prvkom nízkych celkových nákladov. Preto sme aj v prípade vozidla Actros urobili všetko, čo je potrebné pre sériové zníženie spotreby paliva nákladného vozidla.

Ďalej sme vylepšili aerodynamiku modelu Actros na dosiahnutie mimoriadne nízkeho aerodynamického odporu a nízkej spotreby: tak napríklad MirrorCam287248 sériovo znižuje spotrebu paliva až o 1,3 % v porovnaní s bežnými zrkadlami.

Prehľad výhod.

  • Úsporné spoľahlivé motory Euro VI v štyroch objemových triedach
  • Presne zosúladené konfigurácie hnacieho ústrojenstva s 12-stupňovým automatizovaným radením a optimalizovaným stálym prevodom nápravy
  • Jazdné programy znižujúce spotrebu
  • Prepracovaná aerodynamika
  • Vedľajšie spotrebiče so zníženou spotrebou paliva
Spätným vedením ochladených spalín vzniká pri spaľovaní paliva menej oxidov dusíka a pevných častíc.
Uzavretý filter pevných častíc takmer úplne zabraňuje emisii pevných častíc. Prísada AdBlue® sa vďaka optimalizovanej dávkovacej jednotke vstrekuje do prúdu spalín bez vzduchu.

Vďaka systému Predictive Powertrain Control budete so svojím nákladným vozidlom v diaľkovej doprave sériovo jazdiť ešte úspornejšie. Systém integruje do automatizovaného radenia spôsob jazdy prispôsobený topografii a v kombinácii s precízne nastavenou stratégiou radenia umožňuje úsporu paliva až do 5 %.1066 A to nielen na diaľniciach, ale aj na cestách 1. triedy.

Či už na strmom kopci, pred vrcholom, pri jazde z kopca, v klesaní alebo na rovine – vďaka satelitnej navigácii a presným 3D mapám dokáže systém Predictive Powertrain Control včas rozpoznať blížiace sa jazdné situácie a predvídavo konať. Predictive Powertrain Control na tento účel neustále zisťuje kinetickú energiu vozidla a môže ju využívať napríklad pred vrcholmi alebo na rovine pre fázy EcoRoll, ktoré znižujú straty vlečenia a môžu šetriť palivo. Okrem toho sa systém dokáže postarať o poradie radenia prispôsobené na blížiacu sa jazdnú situáciu, teda napríklad vykonať menej radení a väčšie skoky radenia.

Inteligentná integrácia systému Predictive Powertrain Control dokáže okrem toho rozpoznať napríklad želania odbočovania podľa nastavenia smerovky a spustiť fázu jazdy znižujúcu spotrebu a do jazdných režimov Standard a Power zapojí rozšírený Top Torque1070.

Prehľad výhod.

  • Sériovo až o 5 %1066 nižšia spotreba paliva
  • Rozpoznávanie priebehu cesty, napríklad blížiacich sa klesaní, stúpaní, križovatiek a kruhových objazdov
  • Optimalizácia okamihov preradenia, výberu prevodového stupňa a rýchlosti nastavenej na tempomate
  • Integrácia nastavení závislých od premávky a asistenta sledovania dopravných značiek
  • Systém je v súčasnosti využiteľný nielen na diaľniciach, ale aj na komunikáciách nižšej triedy
Content predictive powertrain control 04

Suverénne a úsporne. Sériovo dodávaný systém Predictive Powertrain Control (podobný obrázku) dokáže podporiť vodiča a aj na cestách 1. triedy prispieť k nižšej spotrebe paliva.

Content predicitve powertrain control 01

Jazdný program economy.

Content predicitve powertrain control 02

Jazdný program "Power".

Správny program pre každú jazdnú situáciu: Na výber sú Standard, Economy, Fleet a Power. Pokryté sú však aj špeciálne požiadavky ako Offroad, Heavy, Municipal a Fire.

Aj v rámci príslušného jazdného programu má vodič vždy na výber medzi štyrmi jazdnými režimami1068 – s A a A economy ako štandardom, doplnené o ďalší automatický režim plus manuálny.

Vyťaženie a využitie vášho nákladného vozidla možno výrazne zvýšiť: vďaka inteligentnému zosieťovaniu vozidla, servisu Mercedes‑Benz Trucks a vašej prepravnej spoločnosti. Pri citeľne efektívnejšie logistické procesy v diaľkovej doprave a ťažkej distribučnej preprave.

Mercedes‑Benz Trucks Uptime

Mercedes‑Benz Trucks Uptime

Inteligentné zosieťovanie. Pre ešte efektívnejšie využívanie vozidla.

Fleetboard

Fleetboard

Vďaka riešeniam konektivity maximálne zefektívnite váš vozový park.

Spoľahlivá pomoc na cestách

Spoľahlivá pomoc na cestách

Servis Mercedes‑Benz Trucks vám poskytne profesionálnu pomoc. Servis24h Mercedes‑Benz Trucks je dokonca k dispozícii 24 hodín denne.

Content Actros pano efficiency

V podobe našich nákladných vozidiel máte k dispozícii vozidlá s mimoriadne nízkymi celkovými nákladmi. V diaľkovej doprave a v ťažkej distribučnej preprave k tomu prispievajú aj atraktívne servisné ponuky Mercedes‑Benz Trucks a očakávaná vysoká zvyšková hodnota na konci doby používania vozidla.

Hore