Nízke celkové náklady
Arocs

Nízke celkové náklady

Naše nákladné motorové vozidlá sú veľmi hospodárne vozidlá.

Po obstaraní jedného z našich nákladných motorových vozidiel budete jazdiť mimoriadne hospodárne. Pretože očakávaná vysoká zostatková hodnota znižuje prevádzkové náklady počas celej doby používania vozidla. Zároveň tým položíte základný kameň pre budúcnosť. Pretože prvotriedne nákladné vozidlo je investíciou do nasledujúceho nákladného vozidla.

Od predĺžení záruky cez údržbové balíky až po kompletnú servisnú zmluvu zahŕňajúcu aj prípady opotrebenia – pre plánovateľné mesačné náklady na servis a pre zabezpečenie optimálne vyťaženého vozového parku ponúka značka Mercedes-Benz prostredníctvom svojich modulárne vypracovaných servisných zmlúv flexibilné produkty zamerané na opravy a údržbu, ktoré sú prispôsobené potrebám zákazníka. Všetky servisné zmluvy možno skombinovať s novou, inovatívnou servisnou zmluvou Mercedes-Benz Uptime225, 226, 230, 241, ktorá prispieva k ďalšiemu zvýšeniu dostupnosti vozidiel a optimalizovanej plánovateľnosti návštev servisu.

Získajte viac informácií o Mercedes ServiceContracts:

Prehľad výhod.

  • Servisné zmluvy Mercedes-Benz ServiceContracts pre plánovateľné mesačné splátky, ako aj zvýšenú dostupnosť vozidla: Mercedes-Benz Extend (predĺženie záruky na hnacie ústrojenstvo), Mercedes-Benz ExtendPlus (nadväzujúca záruka), Mercedes-Benz BestBasic (údržbový balík), Mercedes-Benz Select (kombinácia záruky na hnacie ústrojenstvo a údržby), ako aj Mercedes-Benz Complete (kompletný servis)
  • Karta Mercedes ServiceCard na rýchle vybavenie potrebnej administratívy pri využívaní služby Servis24h
  • Garantovaná zostatková hodnota vďaka odkupnej zmluve obchodu TruckStore2 už pred obstaraním vozidla
  • Všetky servisné zmluvy sa dajú spojiť s lízingom, čím vzniknú individuálne produkty ServiceLeasing
  • Servisné zmluvy Mercedes-Benz ServiceContracts na zaistenie mobility a zjednodušenie administratívy.
  • Rozsiahle servisné výkony ako lízing a financovanie, záruka TruckStore platná v celej Európskej únii, servisná zmluva a mnohé ďalšie služby
Content lowest cost 04

S kartou Mercedes ServiceCard, ktorá je k dispozícii na želanie, môžete v celej Európe bezhotovostne a za atraktívnych podmienok tankovať motorovú naftu na viac ako 44 000 staniciach zásobovacej siete UTA.

Informujte sa o ďalších výhodách Mercedes ServiceCard.


S našimi nákladnými motorovými vozidlami máte k dispozícii vozidlá, pri ktorých môžete očakávať mimoriadne vysokú zostatkovú hodnotu vďaka inovatívnej technike vozidiel a konfiguráciám vozidiel optimalizovaným na určitý účel použitia. To je dôležité pre každého podnikateľa – aj vzhľadom na investíciu do ďalšieho nákladného vozidla.

Obchodník s jazdenými vozidlami, ktorý je partnerom značky Mercedes-Benz, preberie vaše nákladné vozidlo bez ohľadu na značku na protiúčet alebo ho odkúpi. Naše obchody TruckStore majú jedinečnú zásobu skontrolovaných jazdených vozidiel všetkých značiek, vekových tried a vyhotovení.


Kúpa? Lízing? Alebo skôr prenájom? Nech sa už rozhodnete pre ktorékoľvek opatrenie – servisné zmluvy Mercedes-Benz ServiceContracts a služba CharterWay vám podľa potreby ponúkajú celkové riešenia obstarania vozidla, zabezpečenia mobility a zjednodušenia administratívy. Banka Mercedes-Benz Bank vám poskytuje atraktívne produkty na riešenie lízingu, financovania a poistenia, ktoré sú prispôsobené vášmu podniku.

Prehľad výhod.

  • Jednoduchá kontrola plánovania/nákladov pomocou vopred presne stanovených splátok
  • Produkty prenájmu CharterWay Rental pre flexibilné riešenia mobility bez viazania kapitálu
  • Finančné služby Mercedes-Benz s individuálnymi lízingovými a finančnými produktmi
  • Zaujímavé zľavy z poistenia platné pre vozidlá s určitými bezpečnostnými prvkami výbavy
Content lowest cost 02

Ponuky prenájmu CharterWay umožňujú flexibilné krátkodobé zvýšenie vašich prepravných kapacít – bez akéhokoľvek viazania kapitálu a rizika.

Pri čase prenájmu od jedného dňa si môžete vybrať z veľkého vozového parku prenajímaných vozidiel s mnohými špecifickými vozidlami pre rôzne odvetvia. Prenájom CharterWay Rental spája flexibilitu a nízke administratívne náklady. A to s vopred presne stanovenými a vypočítateľnými nákladmi.

S finančnými službami Mercedes-Benz máte k dispozícii atraktívne produkty lízingu a financovania.

Individuálne prispôsobené potrebám vašej prevádzky: Mercedes-Benz Bank vám napríklad v prípade financovania Plus3 umožňuje kombinovať výhodné mesačné splátky financovania s flexibilitou lízingu. Prípadne môžete v rámci sezónneho splátkového financovania prispôsobiť výšku splátok priebehu vašich obchodov.

Hore