Prenos sily
Arocs

Prenos sily

Sila neznamená nič, ak ju nedokážeme preniesť na zem.

Sila neznamená nič, ak ju nedokážeme preniesť na zem. Preto sú nielen všetky komponenty hnacej sústavy, ale aj nosná konštrukcia a podvozok vozidla Arocs navrhnuté s cieľom optimálneho prenosu sily.

Arocs premieňa vysoký výkon na vysoký krútiaci moment a vďaka optimálnemu zladeniu všetkých komponentov pohonu a podvozku ho dokáže na cestu preniesť takmer bez strát. Pri jeho práci mu pomáhajú uzávierky diferenciálu so zapínaním v jednotlivých krokoch a odpojiteľný protiblokovací systém, ktorý napríklad pri jazde z kopca v teréne prispieva k vyššej miere bezpečnosti.

Prehľad výhod.

  • Takmer bezstratový prenos sily v hnacom ústrojenstve vďaka dokonalému zladeniu všetkých komponentov
  • Postupne zapínateľné uzávierky diferenciálu, ako aj vypínateľný systém ABS na vozidlách s pohonom všetkých kolies
  • Elektronický brzdový systém s integrovanou funkciou trvalého brzdenia, bubnovými a/alebo kotúčovými brzdami, blokovanie rolovania
  • Dva rozličné varianty pohonu všetkých kolies, optimalizované na určitý účel použitia
  • Hydraulic Auxiliary Drive139 na krátkodobú maximálnu trakciu pri vysokom užitočnom zaťažení
  • Hypoidné nápravy optimalizované na spotrebu pre použitie vozidla na cestných komunikáciách
  • Precízny prenos sily vďaka konštrukcii pruženia a rámu s dvomi rôznymi vyhotoveniami rámu: vyhotovenie umožňujúce skrútenie s oceľovým pružením pre použitie vozidla v teréne; stredne tuhé vyhotovenie pre veľmi dobré vlastnosti vozidla počas jazdy na cestných komunikáciách
  • Precízne, priame riadenie s ľahkým chodom
  • Robustné nápravy s vonkajšími planétovými prevodmi pre použitie vozidla v teréne

Vynikajúcu trakciu zabezpečujú dva varianty pohonu všetkých kolies: stály pohon všetkých kolies s terénnym prevodom a zapínateľný pohon všetkých kolies. Na nasadenie prevažne v ťažkom teréne s náročnými požiadavkami, napríklad pri rozjazde na stúpaniach s nespevneným terénom, je Arocs vybavený stálym pohonom všetkých kolies.

Pri náročných požiadavkách na užitočné zaťaženie a nízku spotrebu je k dispozícii zapínateľný pohon všetkých kolies.

 

 

Content power transmission 01

Pozdĺžne a priečne uzávierky. V závislosti od typu vozidla sú k dispozícii rozličné uzávierky diferenciálov. Ovládajú sa pomocou prepínača v poradí pozdĺžna uzávierka, uzávierka poháňaných zadných náprav a – v prípade zabudovania – uzávierka poháňaných predných náprav.

Content power transmission 02

Rám umožňujúci skrútenie. Na použitie na stavbách je Arocs vybavený úzkym rámom, ktorý umožňuje mimoriadne skrútenie. Veľká sila sa tak bez strát prenáša na povrch aj v nerovnom teréne.

Konštrukcia pruženia a rámu zabezpečuje správne nasmerovanie vygenerovanej sily. Nerovnosti terénu sa čo najviac vyrovnajú.

Precízne, priame riadenie umožňuje jednoduché manévrovanie. Pre rôzne požiadavky na trakciu vozidla Arocs sú na výber dva rámy v závislosti od účelu použitia vozidla. Jeden rám je úzky. Svojím vyhotovením umožňujúcim skrútenie poskytuje v kombinácii s oceľovým pružením maximálnu možnú trakciu na stavenisku. Druhý rám je široký. Na cestných vozidlách umožňuje prostredníctvom vzduchového pruženia optimálny prenos sily a vynikajúce jazdné vlastnosti.

S cieľom vyššej bezpečnosti riadi komplexné brzdné a trakčné funkcie celej ťažnej súpravy elektronický brzdový systém s protiblokovacím systémom a reguláciou preklzávania hnacích kolies. Základom systému je pneumaticky prevádzkovaná dvojokruhová tlakovzdušná brzdová sústava s konštantným tlakom 10 barov, ktorú riadi systém regulácie bŕzd. Funkcie ABS, ASR a funkcia odľahčovacej brzdy sú taktiež súčasťou systému.

Content power transmission 04

Vypínateľný protiblokovací systém137Vypínateľný protiblokovací systém zvyšuje bezpečnosť pri nasadení v náročnom teréne – pretože zablokovaním kolies sa vytvorí klin z mäkkého podkladového materiálu, ktorý prispieva k skráteniu brzdnej dráhy.

Content power transmission 03

Pomoc pri rozjazde je vhodná na všetky účely použitia vozidla, pri ktorých sa krátkodobo vyžaduje maximálna trakcia a zároveň sa nie je možné vzdať vysokého užitočného zaťaženia a optimálneho hnacieho ústrojenstva.

Na nasadenie vozidla, ktoré je optimalizované na cestnú prevádzku so spontánne sa zvyšujúcimi nárokmi na trakciu, je k dispozícii systém Hydraulic Auxiliary Drive. Hydraulic Auxiliary Drive ako prídavná bezúdržbová trakčná pomoc sa aktivuje vždy vtedy, ak hrozí strata priľnavosti na hnacej náprave.

Pri rozjazde s hydraulickým tlakom až do 450 barov prenáša systém prostredníctvom motorov v nábojoch kolies dodatočný výkon na prednú nápravu. Následne je tlak plynulo regulovaný v závislosti od danej situácie.

Hore