Svetlá výška
Arocs

Svetlá výška

V tejto oblasti ide Arocs dobrým príkladom.

Svetlá výška je na stavbe vysoko cenená – a v tom je Arocs dobrým príkladom. Rôzne nasadenie vyžaduje rôznu svetlú výšku. Či už ťahač návesov, valník, domiešavač betónu alebo sklápacie vozidlo – Arocs vyhovie prakticky všetkým požiadavkám.

Všetky vozidlá Arocs sú skonštruované s vyšším rámom, a tým aj s väčšou svetlou výškou. Sklápacie vozidlá s pohonom všetkých kolies a s veľkou svetlou výškou vás preto presvedčia aj v náročnom teréne. Ťahače návesov Arocs majú dostatočnú základnú výšku, aby bez poškodenia vošli na akúkoľvek stavbu. A na optimalizáciu nájazdového uhla sú súčasťou vozidla Arocs kratšie previsy rámu. Podstatný podiel na veľkej svetlej výške však majú na vozidlách Arocs aj odlišné predné a zadné nápravy, ktoré sa dodávajú v rôznych variantoch optimalizovaných na určitý účel použitia.

Prehľad výhod.

  • Zväčšená výška rámu pre veľkú svetlú výšku
  • Krátke previsy rámu pre maximálny možný nájazdový uhol
  • Predné a zadné nápravy s rôznym zalomením náprav až po rovnú nápravu umožňujú vynikajúcu svetlú výšku pri každom použití
  • Optimalizovaný prechodový uhol (svetlá výška medzi nápravami) vďaka rôznym vyhotoveniam, napríklad vyvedenia výfukovej sústavy a prierezu nádrže
Content ground clearance 02

Svetlá výška ťahačov návesov. Vďaka vyššiemu rámu ako v prípade porovnateľných ťahačov návesov v diaľkovej preprave je Arocs aj ako cestné vozidlo so vzduchovým pružením špeciálne pripravený na použitie na stavenisku. Špeciálne na použitie na stavenisku majú ťahače návesov Arocs aj krátke previsy rámov a komponenty so zlepšeným prierezom. Vďaka tomu ponúka Arocs mimoriadne dobrý pomer medzi ťažiskom vozidla a svetlou výškou.

Content ground clearance 03

Svetlá výška sklápacieho vozidla s pohonom všetkých kolies. Dostatočná svetlá výška, maximálny možný prechodový a nájazdový uhol – sklápacie vozidlá Arocs s pohonom všetkých kolies demonštrujú svoje silné stránky predovšetkým mimo spevnených vozoviek, ciest a všade tam, kde sa vyžadujú nekompromisné terénne vlastnosti.

Hore