Zmena nášho prehlásenia o ochrane osobných údajov

Vážené dámy, vážení páni,
v Daimler AG boli vykonané zmeny. Subjektom povereným ochranou osobných údajov pre túto internetovú stránku od 01.11.2019 je
Daimler Truck AG.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov (aktualizácia ku dňu 01.11.2019)

Používanie cookies

Spoločnosť Daimler používa cookies na optimálne prispôsobenie a neustále zlepšovanie internetovej stránky. Ďalším používaním internetovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Ďalšie podrobnosti nájdete v informáciách o cookies.
Varianty palivovej nádrže
Arocs

Varianty palivovej nádrže

Flexibilné možnosti kombinácie.


Flexibilné možnosti kombinovania – kombináciou nádrží rovnakého prierezu na ľavej a pravej strane možno vytvoriť rozličný celkový objem nádrží. Platí to pre nádrže na motorovú naftu a nádrže na AdBlue®, ako aj na kombinované nádrže. Na obrázkoch sú zobrazené dva z možných variantov pre valník, respektíve ťahač návesov.

Na ideálnu optimalizáciu na určitý účel použitia môže byť Arocs do 41 t vybavený rôzne vysokými a širokými nádržami.