Varianty palivovej nádrže
Arocs

Varianty palivovej nádrže

Flexibilné možnosti kombinácie.


Flexibilné možnosti kombinovania – kombináciou nádrží rovnakého prierezu na ľavej a pravej strane možno vytvoriť rozličný celkový objem nádrží. Platí to pre nádrže na motorovú naftu a nádrže na AdBlue®, ako aj na kombinované nádrže. Na obrázkoch sú zobrazené dva z možných variantov pre valník, respektíve ťahač návesov.

Na ideálnu optimalizáciu na určitý účel použitia môže byť Arocs do 41 t vybavený rôzne vysokými a širokými nádržami.

Hore