Nízke celkové náklady
Arocs

Nízke celkové náklady

Naše nákladné motorové vozidlá sú veľmi hospodárne vozidlá.

S našimi nákladnými automobilmi máte k dispozícii maximálne hospodárne vozidlá. O nízke náklady sa však postarajú aj atraktívne servisné ponuky Mercedes-Benz a očakávateľná vysoká zostatková hodnota vozidla na konci času používania.

Od dodatočného zabezpečenia pre mechanické a elektronické komponenty až po balíky údržby a komplexnú servisnú zmluvu zahŕňajúcu aj opotrebenie – za nízke servisné náklady, ktoré sa dajú plánovať na mesačnej báze, vám Mercedes-Benz ponúka rôzne servisné zmluvy na želanie, s ktorými môžete získať opravy a údržbu pre vozidlá v celej Európe za mimoriadne atraktívnych podmienok. Jednotlivé servisné zmluvy sú odstupňované tak, aby dokázali dokonale pokryť požiadavky každého vozidlového parku. 

Všetky servisné zmluvy možno kombinovať s inovatívnym, na želanie poskytovaným servisným produktom Mercedes-Benz Uptime226, 250, 2412, ktorý prispieva k ďalšiemu zvyšovaniu disponibility vozidla a k optimalizovanej plánovateľnosti pobytu vozidiel v dielni.

Získajte viac informácií o Mercedes ServiceContracts:

Prehľad výhod.

 • Na želanie servisné zmluvy Mercedes-Benz ServiceContracts umožňujúce mesačne plánovateľné sadzby a zvýšenú disponibilitu vozidiel
 • Voliteľne je k dispozícii rozšírená servisná karta Mercedes ServiceCard s komplexnými službami na optimalizáciu uhrádzania nákladov spojených s tankovaním a mýtom
 • SelecTrucks – nákup a predaj jazdených nákladných motorových vozidiel všetkých značiek, vekových tried a vo všetkých vyhotoveniach, ako aj ponuka finančných služieb
 • Garantovaná zostatková hodnota vďaka odkupnej zmluve (Buy-Back), ktorá je k dispozícii na želanie, už pri obstarávaní vozidla
 • Bez rizika zmeny odkupnej hodnoty na konci zmluvného obdobia
 • Všetky servisné zmluvy možno prepojiť s lízingom, čím vzniknú individuálne produkty ServiceLeasing
 • Na želanie servisné zmluvy Mercedes-Benz ServiceContracts s cieľom zaistenia mobility a administratívneho odbremenenia
 • Rozsiahle ponuky finančných služieb obchodu SelecTrucks
Content low total costs 06

Pomocou karty uľahčujeme v rámci hustej celoeurópskej siete servisných prevádzok Mercedes-Benz administratívnu realizáciu v servise, najmä v rámci služby Servis24h Mercedes-Benz. Pomocou komplexnej servisnej karty dostupnej na želanie môžete ako zákazník Mercedes-Benz tankovať za atraktívnych podmienok a rovnako tak môžete aj ušetriť čas a peniaze pri uhrádzaní mýta. Informujte sa o bezhotovostnom poskytovaní podporných služieb na cestách pomocou servisnej karty Mercedes ServiceCard.

S našimi nákladnými motorovými vozidlami máte k dispozícii vozidlá, pri ktorých môžete očakávať mimoriadne vysokú zostatkovú hodnotu vďaka inovatívnej technike vozidiel a konfiguráciám vozidiel optimalizovaným na určitý účel použitia. To je dôležité pre každého podnikateľa – aj vzhľadom na investíciu do ďalšieho nákladného vozidla.

Obchodník s jazdenými vozidlami, ktorý je partnerom značky Mercedes-Benz, preberie vaše nákladné vozidlo bez ohľadu na značku na protiúčet alebo ho odkúpi. Naše obchody SelecTrucks majú jedinečnú zásobu skontrolovaných jazdených vozidiel všetkých značiek, vekových tried a vyhotovení.

Kúpa? Lízing? Alebo predsa len najskôr prenájom? S produktmi na lízing a financovanie, ktoré sú zladené s potrebami vášho podniku, ako aj s vhodne prispôsobenými komplexnými riešeniami obstarávania vozidiel a zaistenia mobility budete vždy o krok vpredu.

Prehľad výhod.

 • Jednoduchá kontrola plánovania/nákladov pomocou vopred presne stanovených splátok
 • Finančné služby Mercedes-Benz s individuálnymi lízingovými a finančnými produktmi
 • Zaujímavé zľavy z poistenia platné pre vozidlá s určitými bezpečnostnými prvkami výbavy

 S finančnými službami Mercedes-Benz máte k dispozícii atraktívne produkty lízingu a financovania.

Mercedes-Benz Bank vám napríklad v prípade financovania Plus3 umožňuje kombinovať výhodné mesačné splátky financovania s flexibilitou lízingu. Prípadne môžete v rámci sezónneho splátkového financovania prispôsobiť výšku splátok priebehu vašich obchodov.