Vysoká využiteľnosť vozidla.
Arocs

Vysoká využiteľnosť vozidla.

Inteligentné zosieťovanie vozidla, servisu a vášho dopravného podniku.

Prostredníctvom inteligentného prepojenia vozidla, servisu Mercedes-Benz a vašej prepravnej spoločnosti možno citeľne zvýšiť využiteľnosť vozidla, vyťaženosť vozidla, ako aj efektívnosť vašich logistických procesov.

Na želanie poskytovaná inovácia v oblasti servisu od značky Mercedes-Benz maximalizuje dostupnosť a plánovateľnosť vašich vozidiel. Permanentné sledovanie údajov o vozidle v reálnom čase zabezpečí včasné rozpoznanie potrebnej údržby a opráv. V súčasnosti sa okrem toho sledujú aj relevantné údaje prívesu/návesu247. Servisný tím Mercedes-Benz vám včas oznámi potrebné informácie, poskytne konkrétne odporúčania na ďalší postup a pomôže nájsť optimálne riešenie opravy. To umožňuje predchádzať výpadkom a prestojom napríklad v dôsledku technických porúch alebo ďalších neplánovaných opráv, čo prináša ďalšiu optimalizáciu plánovaných pobytov v dielni. V skratke: služba Mercedes-Benz Uptime zabezpečí, že vaše prepravné zákazky dokážete realizovať bezpečnejšie a efektívnejšie ako kedykoľvek predtým.

Prehľad výhod.

  • Služba Mercedes-Benz Uptime226, 250: osobná starostlivosť o zákazníka v reálnom čase, na dosiahnutie lepšej plánovateľnosti pobytov v dielni a vyššej disponibility vozidla
  • Servis24h: nepretržitá rýchla pomoc v núdzových prípadoch37
  • Hustá sieť servisov s prevádzkami po celej Európe
  • Dátové centrum nákladného automobilu (Truck Data Center) ako základ pre všetky služby Fleetboard
  • Programovateľný zvláštny modul pre zjednodušené riadenie a obsluhu nadstavieb
  • Aplikácie Remote online a Remote Truck256 na obsluhu mnohých funkcií vozidla prostredníctvom chytrého telefónu
  • Na želanie aplikácie Fleetboard na zjednodušené ovládanie a vyšší pracovný komfort

Servis24h Mercedes-Benz zabezpečuje priamu pomoc v prípade poruchy – 365 dní v roku a 24 hodín denne. Stačí zavolať na bezplatné16 telefónne číslo 00800 5 777 7777. V prípade poruchy za vami s mobilnou dielňou vyrazia najlepšie vybavení servisní technici, aby vaše vozidlo mohlo čo najrýchlejšie znovu pokračovať v jazde.

Systém Fleetboard ponúka individuálne telematické riešenia, ktoré prispievajú k znižovaniu nákladov a súčasne aj k zvyšovaniu produktivity. Na úplné využívanie možností systému Fleetboard sú k dispozícii ako desktopové/klientske riešenia, tak aj rôzne aplikácie pre operačný systém Android a iOS.

Hore