Vysoká bezpečnosť
Arocs

Vysoká bezpečnosť

Inovatívne asistenčné systémy - pre zvýšenie bezpečnosti jazdy.

Bezpečný príjazd – s podporou inovatívnych asistenčných systémov pre vodiča na zvýšenie bezpečnosti počas jazdy, ako je sériovo inštalovaný Active Brake Assist 5287, 285, 3021, nie je vodič tak zaťažený, vozidlo a náklad sú ochránené a efektivita je zvýšená. Pri každej jazde.

Nadmieru bezpečné nákladné vozidlá nie sú len veľkým pokrokom pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Sú aj efektívnejšie – k ich výpadku v dôsledku dopravných nehôd dochádza zriedkavejšie, pričom podporujú a odbremeňujú vodiča. Preto sa celá naša viac ako 45-ročná skúsenosť sústreďuje na vývoj inovatívnych asistenčných systémov.

Prehľad výhod.

  • Rozsiahla sériová bezpečnostná výbava vrátane systému Active Brake Assist 5287, 285, 3021, asistenta regulácie stability, asistenta udržiavania v jazdnom pruhu287, 3020 a asistenta sledovania pozornosti65, 287
  • Asistent udržiavania odstupu98, 287 s funkciou Stop-and-go, Sideguard Assist248, 2020, 287/Active Sideguard Assist248, 287, asistent sledovania dopravných značiek256, 287, elektronická parkovacia brzda, asistent regulácie stability prívesu245, 246, 287
  • MirrorCam1, 271, 287 pre lepší výhľad a ešte vyššiu bezpečnosť
  • Dodatočná bezpečnosť vďaka automatickému dennému osvetleniu s LED, hlavným svetlometom s LED1, zadným LED svetlám1, diaľkovému/stretávaciemu/odbočovaciemu svetlu1, hmlovým svetlometom1 a Follow-me-Home osvetleniu
Content Arocs mirrorcam

K dispozícii pre Arocs.

Arocs je vybavený vylepšenou aerodynamicky zdokonalenou MirrorCam1, 271, 287. Môže to ušetriť až 1,3 % paliva v porovnaní s bežnými spätnými zrkadlami a umožniť lepšiu viditeľnosť v oblasti A-stĺpikov a tiež dozadu – najmä v náročných svetelných podmienkach. Systém MirrorCam1, 271, 287 sa okrem toho vďaka digitálnemu posúvaniu obrazu kamery pri manévrovaní, odbočovaní a zmene jazdného pruhu stará o to, aby relevantné zorné pole vždy zostalo vo výhľade vodiča.

Kamerový systém pozostáva z dvoch sklopných kamier s vysokým rozlíšením, ktoré sú namontované na hornom ráme strechy. Ich obrazy sú prenášané na dva farebné displeje s uhlopriečkou 15,2'' resp. 38,6 cm v oblasti stĺpika A. Pre lepšie posúdenie premávky za vozidlom pri vchádzaní do jazdného pruhu resp. pri jeho opúšťaní alebo pri odbočovaní sa vodičovi ako pomôcka na príslušnom displeji po zapnutí smerového svetla a pri rýchlosti vyššej ako 30 kilometrov za hodinu zobrazujú farebné pomocné čiary a čiary indikujúce vzdialenosť. Ďalšou pomôckou je zobrazovanie varovných upozornení pri veľkých uhloch zalomenia počas manévrovania.

Asistenčný systém na želanie pomáha vodičovi pri rozpoznávaní určitých dopravných značiek v reálnom čase, zobrazuje mu maximálne dve značky na združenom prístroji a zvyšuje tak bezpečnosť a komfort jazdy. Okrem toho poskytuje vodičovi informáciu – napríklad pri prekročení rýchlosti.

Okrem obmedzení rýchlosti, zákazov predbiehania a ich ukončení rozpoznáva asistent sledovania dopravných značiek aj výstražné tabule a zákazy vjazdu pre nákladné vozidlá.

Content verkehrszeichenassistent

Asistenčný systém pre vodiča za vhodných podmienok v reálnom čase rozpoznáva určité dopravné značky, pričom najdôležitejšie dve z nich zobrazuje na združenom prístroji a dokáže tak prispieť k bezpečnosti a jazdnému komfortu.

Piata generácia tohto systému pomáha vodičovi tým, že za optimálnych podmienok v rámci hraníc systému dokáže pri nebezpečenstve zrážky s nepohyblivými a pohyblivými objektmi aktivovať brzdenie naplno a pri nebezpečenstve zrážky s pohybujúcimi sa chodcami aktivovať čiastočné brzdenie alebo brzdenie naplno, čím dokáže zmierniť nehody alebo im dokáže úplne predísť.

Content greater safety 02

Najnovšia generácia aktívneho asistenta brzdenia dokáže ešte viac prispieť k predchádzaniu dopravných nehôd.

K dispozícii pre Arocs.

Výbavy sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného typu vozidla a konfigurácie.

Hore