Nízke celkové náklady
Atego

Nízke celkové náklady

Naše nákladné motorové vozidlá sú veľmi hospodárne vozidlá.

S našimi nákladnými automobilmi máte k dispozícii maximálne hospodárne vozidlá. O nízke náklady sa však postarajú aj atraktívne servisné ponuky Mercedes-Benz a očakávateľná vysoká zostatková hodnota vozidla na konci času používania.

Od dodatočného zabezpečenia pre mechanické a elektronické komponenty až po balíky údržby a kompletnú servisnú zmluvu vrátane opotrebenia – aby sa mesačné náklady na servis dali plánovať a aby sa vozový park optimálne využíval, Mercedes-Benz CharterWay ponúka flexibilné produkty opráv a údržby prispôsobené potrebám zákazníkov prostredníctvom odstupňovaných servisných zmlúv: Mercedes-Benz Complete, Mercedes-Benz Select, Mercedes-Benz ExtendPlus a Mercedes-Benz Extend.

Získajte viac informácií o Mercedes ServiceContracts:

Prehľad výhod.

 • Na želanie servisné zmluvy Mercedes-Benz ServiceContracts umožňujúce mesačne plánovateľné sadzby a zvýšenú disponibilitu vozidiel
 • Voliteľne je k dispozícii rozšírená servisná karta Mercedes ServiceCard s komplexnými službami na optimalizáciu uhrádzania nákladov spojených s tankovaním a mýtom
 • SelecTrucks – nákup a predaj jazdených nákladných motorových vozidiel všetkých značiek, vekových tried a vo všetkých vyhotoveniach, ako aj ponuka finančných služieb
 • Garantovaná zostatková hodnota vďaka odkupnej zmluve (Buy-Back), ktorá je k dispozícii na želanie, už pri obstarávaní vozidla
 • Bez rizika zmeny odkupnej hodnoty na konci zmluvného obdobia
 • Všetky servisné zmluvy možno prepojiť s lízingom, čím vzniknú individuálne produkty ServiceLeasing
 • Na želanie servisné zmluvy Mercedes-Benz ServiceContracts s cieľom zaistenia mobility a administratívneho odbremenenia
 • Rozsiahle ponuky finančných služieb obchodu SelecTrucks
Content low total costs 06

Pomocou karty uľahčujeme v rámci hustej celoeurópskej siete servisných prevádzok Mercedes-Benz administratívnu realizáciu v servise, najmä v rámci služby Servis24h Mercedes-Benz. Pomocou komplexnej servisnej karty dostupnej na želanie môžete ako zákazník Mercedes-Benz tankovať za atraktívnych podmienok a rovnako tak môžete aj ušetriť čas a peniaze pri uhrádzaní mýta. Informujte sa o bezhotovostnom poskytovaní podporných služieb na cestách pomocou servisnej karty Mercedes ServiceCard.

Obchodník s jazdenými vozidlami, ktorý je partnerom značky Mercedes-Benz, preberie vaše nákladné vozidlo bez ohľadu na značku na protiúčet alebo ho odkúpi. Naše obchody SelecTrucks majú jedinečnú zásobu skontrolovaných jazdených vozidiel všetkých značiek, vekových tried a vyhotovení.

Aby ste presne vedeli, s akou sumou môžete počítať pri odovzdaní vozidla, odkupná zmluva (Buy-Back), ktorá je k dispozícii na želanie, vám už pri obstarávaní nákladného vozidla zaručí jeho zostatkovú hodnotu.

Kúpa? Lízing? Alebo predsa len najskôr prenájom? S produktmi na lízing a financovanie, ktoré sú zladené s potrebami vášho podniku, ako aj s vhodne prispôsobenými komplexnými riešeniami obstarávania vozidiel a zaistenia mobility budete vždy o krok vpredu.

Prehľad výhod.

 • Jednoduchá kontrola plánovania/nákladov pomocou vopred presne stanovených splátok
 • Finančné služby Mercedes-Benz s individuálnymi lízingovými a finančnými produktmi
 • Zaujímavé zľavy z poistenia platné pre vozidlá s určitými bezpečnostnými prvkami výbavy

S finančnými službami Mercedes-Benz máte k dispozícii atraktívne produkty lízingu a financovania.

Mercedes-Benz Bank vám napríklad v prípade financovania Plus3 umožňuje kombinovať výhodné mesačné splátky financovania s flexibilitou lízingu. Prípadne môžete v rámci sezónneho splátkového financovania prispôsobiť výšku splátok priebehu vašich obchodov.