Účinnosť
Atego

Účinnosť

Spája, čo patrí k sebe.

Spája, čo patrí k sebe. RoadEfficiency kombinuje nízke celkové náklady s vysokou mierou bezpečnosti a využiteľnosti vozidla. Pre ešte vyššiu efektivitu prepravy.

Znížená spotreba paliva

Znížená spotreba paliva

S vozidlami Atego máte k dispozícii vozidlá, ktoré sa vyznačujú vysokou efektívnosťou využitia paliva. Pretože čím nižšia je spotreba paliva, tým nižšie sú celkové náklady.

Nízke celkové náklady

Nízke celkové náklady

S našimi nákladnými automobilmi máte k dispozícii maximálne hospodárne vozidlá.

Vysoká bezpečnosť

Vysoká bezpečnosť

Bezpečne doraziť do cieľa – s podporou inovatívnych asistenčných systémov na zvyšovanie bezpečnosti jazdy, ako sériovo dodávaný Active Brake Assist 5285, sú vodiči aktívne odbremeňovaný, vozidlo a náklad šetrené a súčasne zvyšovaná efektívnosť. Pri každej jazde.

Vysoká využiteľnosť vozidla

Vysoká využiteľnosť vozidla

Prostredníctvom inteligentného prepojenia vozidla, servisu Mercedes-Benz a vašej prepravnej spoločnosti možno citeľne zvýšiť využiteľnosť vozidla, vyťaženosť vozidla, ako aj efektívnosť vašich logistických procesov.

Hore