Nízke celkové náklady
Atego

Nízke celkové náklady

Od začiatku a počas celej doby používania.

Po obstaraní jedného z našich nákladných motorových vozidiel budete jazdiť mimoriadne hospodárne. Pretože očakávaná vysoká zostatková hodnota znižuje prevádzkové náklady počas celej doby používania vozidla. Zároveň tým položíte základný kameň pre budúcnosť. Pretože prvotriedne nákladné vozidlo je investíciou do nasledujúceho nákladného vozidla.

Od predĺžení záruky cez údržbové balíky až po kompletnú servisnú zmluvu zahŕňajúcu aj prípady opotrebenia – pre plánovateľné mesačné náklady na servis a pre zabezpečenie optimálne vyťaženého vozového parku ponúka značka Mercedes-Benz prostredníctvom svojich modulárne vypracovaných servisných zmlúv flexibilné produkty zamerané na opravy a údržbu, ktoré sú prispôsobené potrebám zákazníka. Všetky servisné zmluvy možno skombinovať s novou, inovatívnou servisnou zmluvou Mercedes-Benz Uptime225, 226, 230, 241, ktorá prispieva k ďalšiemu zvýšeniu dostupnosti vozidiel a optimalizovanej plánovateľnosti návštev servisu.

Získajte viac informácií o Mercedes ServiceContracts:

Prehľad výhod.

  • Servisné zmluvy Mercedes-Benz ServiceContracts pre plánovateľné mesačné splátky, ako aj zvýšenú dostupnosť vozidla: Mercedes-Benz Extend (predĺženie záruky na hnacie ústrojenstvo), Mercedes-Benz ExtendPlus (nadväzujúca záruka), Mercedes-Benz BestBasic (údržbový balík), Mercedes-Benz Select (kombinácia záruky na hnacie ústrojenstvo a údržby), ako aj Mercedes-Benz Complete (kompletný servis)
  • Karta Mercedes ServiceCard na rýchle vybavenie potrebnej administratívy pri využívaní služby Servis24h
  • Garantovaná zostatková hodnota vďaka odkupnej zmluve obchodu TruckStore2 už pred obstaraním vozidla
Content lowest cost 04Informujte sa o ďalších výhodách Mercedes ServiceCard.

Aj vy profitujte z rôznych presvedčivých ponúk a prvotriedneho poradenstva: s rozsiahlymi ponukami finančných služieb obchodu TruckStore sa ešte ľahšie rozhodnete pre jazdené nákladné motorové vozidlo podľa vašich potrieb. Vyberte si z klasických modelov financovania a lízingu alebo z množstva individuálnych variantov a znížte tak mieru viazania vášho kapitálu.

Aby ste mali presnú informáciu o tom, s akou sumou môžete počítať pri odovzdávaní vozidla, tak zmluva o spätnom odkúpení1 vám zaručuje zostatkovú hodnotu už pri obstarávaní vášho nákladného vozidla. Je to vypočítateľná veličina pre budúcnosť, ktorá vám poskytuje väčšiu istotou pri plánovaní použitia vášho kapitálu – aj pokiaľ ide o investíciu do ďalšieho nákladného motorového vozidla.


Kúpa? Lízing? Alebo skôr prenájom? Nech sa už rozhodnete pre ktorékoľvek opatrenie – servisné zmluvy Mercedes-Benz ServiceContracts a služba CharterWay vám podľa potreby ponúkajú celkové riešenia obstarania vozidla, zabezpečenia mobility a zjednodušenia administratívy. Mercedes-Benz Financial Services vám poskytuje atraktívne produkty na riešenie lízingu, financovania a poistenia, ktoré sú prispôsobené vášmu podniku.

Prehľad výhod.

  • Všetky servisné zmluvy sa dajú spojiť s lízingom, čím vzniknú individuálne produkty ServiceLeasing
  • Jednoduchá kontrola plánovania/nákladov pomocou vopred presne stanovených splátok
  • Produkty prenájmu CharterWay pre flexibilné riešenia mobility bez viazania kapitálu
  • Servisné zmluvy Mercedes-Benz ServiceContracts na zaistenie mobility a zjednodušenie administratívy.
  • Mercedes-Benz Financial Services pre individuálne lízingové, finančné a poistné produkty
  • Príťažlivé zľavy poistenia platné pre vozidlá s určitými bezpečnostnými prvkami výbavy
Content service 02

Ponuky prenájmu CharterWay Rental umožňujú flexibilné, krátkodobé zvýšenie vašich prepravných kapacít – bez akéhokoľvek viazania kapitálu a rizika. Krátkodobý prenájom CharterWay Rental s trvaním od jedného dňa až do 24 mesiacov spája flexibilitu a nízku administratívnu náročnosť s možnosťou vyraziť na cesty s optimálnym vozidlom. A to pri vopred presne stanovených a vypočítateľných nákladoch. Okrem výhod krátkodobého prenájmu vám dlhodobý prenájom CharterWay Rental s trvaním viac ako 24 mesiacov navyše ponúka možnosť konfigurácie prenajatého vozidla podľa vašich individuálnych potrieb a predstáv.

V Mercedes-Benz Financial Services, jednej z popredných automobilových bánk v Nemecku, máte k dispozícii kompetentného a oduševneného partnera s atraktívnymi lízingovými, finančnými a poistnými produktmi.

Individuálne prispôsobené potrebám vašej prevádzky: Mercedes-Benz Bank vám napríklad v prípade financovania Plus3 umožňuje kombinovať výhodné mesačné splátky financovania s flexibilitou lízingu. Prípadne môžete v rámci sezónneho splátkového financovania prispôsobiť výšku splátok priebehu vašich obchodov.

Hore