Priamy výhľad
Econic

Priamy výhľad

V úrovni očí s ostatnými účastníkmi premávky.

Econic sa stretáva s účastníkmi premávky - chodcami a cyklistami - v úrovni očí. Nízka poloha sedadla, veľkorysé zasklenie kabíny vodiča, ako aj prídavné bezpečnostné asistenčné systémy v každom smere umožňujú vodičovi výhľad na vozovku a pešie cesty, čo predstavuje veľkú výhodu v porovnaní s bežnými nákladnými vozidlami, hlavne v centrách miest s veľkým počtom obyvateľstva a v neprehľadných situáciách. Vodič takto dostáva optimálnu podporu a je zabezpečená aj bezpečnosť cestnej premávky.

Prehľad výhod.

  • Kabína vodiča DirectVision pre maximálne rozšírený výhľad
  • Nízka poloha sedadla vodiča pre priamy vizuálny kontakt
  • Skladacie dvere na strane spolujazdca zasklené až po podlahu pre voľný výhľad na pešie cesty
  • Zrkadlový systém pre rozšírenie zorného poľa a na pracovné oblasti a oblasti mŕtveho uhla
Content direct view 02 en GB

Popri kabíne vodiča DirectVision sa o rozšírenie zorného poľa vo vozidle Econic na oblasti vykonávania prác a na oblasti nachádzajúce sa v mŕtvom uhle stará premyslený zrkladový a kamerový systém. Na obrazovke v kokpite tak môže vodič v závislosti od situácie vždy skontrolovať najdôležitejšie perspektívy v okolí vozidla. To však nie je všetko: Na želanie sú ako podpora pre vodiča k dispozícii bezpečnostné systémy, medzi ktoré patria napríklad Active Brake Assist alebo asistent odbočovania. Aby bola mestská premávka ešte bezpečnejšia.