Zmena nášho prehlásenia o ochrane osobných údajov

Vážené dámy, vážení páni,
v Daimler AG boli vykonané zmeny. Subjektom povereným ochranou osobných údajov pre túto internetovú stránku od 01.11.2019 je
Daimler Truck AG.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov (aktualizácia ku dňu 01.11.2019)

Používanie cookies

Spoločnosť Daimler používa cookies na optimálne prispôsobenie a neustále zlepšovanie internetovej stránky. Ďalším používaním internetovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Ďalšie podrobnosti nájdete v informáciách o cookies.
Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Unimog U 216 – U 530

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

Zvládne každú úlohu, aj mimo cesty.

Najmä poľnohospodári a zmluvní dodávatelia potrebujú rýchle a efektívne dopravné riešenie, pretože tlak na znižovanie nákladov je čoraz väčší, rovnako ako obrábaná plocha. Pokiaľ ide o opakovanú prepravu medzi poľom, cestami a silami, Unimog ponúka najväčšiu škálu možností: vysoká priechodnosť v teréne, šetrnosť k pôde na poli, rýchle a bezpečné jazdenie po cestnej komunikácii rýchlosťou až do 89 km/h – a to všetko s vysokým užitočným zaťažením a veľkou ťažnou silou. Unimog takýmto spôsobom spĺňa komplexné požiadavky s maximálnou účinnosťou a nízkymi nákladmi na kilometer.

Aj výmena navesených a nadstavbových prídavných zariadení funguje obratom ruky – vďaka systému na rýchlu výmenu. Štyri zóny pre navesené prídavné zariadenia a nadstavby pre najrozmanitejšie náradie umožňujú využívať Unimog po celý rok, napríklad na kosenie, ale aj na zimnú údržbu. Na poli alebo na ceste: Unimog je výkonné riešenie prepravy a vďaka technológii BlueTec 6 s nízkou spotrebou paliva aj nanajvýš hospodárne.