Výhľad
Unimog nosič zariadení

Výhľad

Zachovajte si prehľad.

Práve pri používaní navesených prídavných zariadení vpredu zohrávajú dôležitú úlohu rozmer prednej časti a pozícia vodiča. Na rozdiel od väčšiny automobilov s kapotovou kabínou je rozmer kabíny vodiča modelu Unimog s krátkou kapotou 3,10 m pri zabudovanom snežnom pluhu spravidla výrazne kratší ako orientačná hodnota s maximálnym rozmerom 3,50 m.

V Unimogu dopadne pohľad na cestu aj pri použití navesených prídavných zariadení po približne desiatich metroch, čo je zreteľne menej než dvanásť metrov. Unimog tak poskytuje optimálny výhľad do okolia vďaka svojmu veľkoformátovému panoramatickému sklu, mierne zapustenej polohe sedadla vodiča a krátkemu rozmeru prednej časti. Unimog značky Mercedes-Benz takýmto spôsobom aktívne prispieva k tomu, aby vodič včas rozpoznal nebezpečné situácie a mohol rýchlejšie reagovať. Výhoda, ktorú možno dokonca ešte zlepšiť: na želanie kamerovým systémom vybaveným až tromi kamerami a monitorom.

Content comfort view 01

Presuvné riadenie VarioPilot® na želanie umožní vodičom kedykoľvek zaujať optimálnu polohu pri sedení. Ako mimoriadna výbava sú k dispozícii aj dvere na kosenie s otočným sedadlom.

Content comfort view 02

Optimalizovať prehľad a súčasne uľahčiť pripájanie náradia – to sú dve dôležité výhody kamerového systému, ktorý je dostupný na želanie. Systém pozostáva z prednej kamery, cúvacej kamery a prídavnej kamery s možnosťou voľného umiestnenia, ktorá je určená pre navesené prídavné zariadenia. Obraz prenášaný z kamery sa zobrazuje na monitore v interiéri. Vodič má preto vždy pod dohľadom aj bezprostrednú oblasť okolo vozidla a pri výmene náradia dokonalý výhľad na prednú nosnú platňu.

Hore