Nápravy
Unimog nosič zariadení

Nápravy

Univerzálne možnosti využitia.

Univerzálne možnosti využitia sú značkou modelu Unimog. Jeho zosilnené portálové nápravy s redukčným prevodom kolesa zabezpečujú veľkú svetlú výšku pre plnenie najrozmanitejších úloh – aj mimo cestnej komunikácie.

Diferenciál a s ním spojené hnacie hriadele sú s týmto cieľom vyvedené smerom hore. Rúra nápravy a diferenciál sa nachádzajú nad stredom kolesa. Takýmto spôsobom sa ľahšie prekonávajú prekážky a nízko položené ťažisko vozidla zostáva zachované.

Content portal axles 01

Portálové nápravy.

1. Redukčný prevod kolesa
2. Stred kolesa
3. Stred nápravy

Hore