Hydraulické systémy
Unimog nosič zariadení

Hydraulické systémy

Sila sa snúbi s presnosťou.

Vynikajúci hydraulický výkon, citlivý ako nikdy predtým: pracovná hydraulika riadi náradie presne a úplne eliminuje trhavé pohyby. Plne proporcionálny hydraulický systém takýmto spôsobom zvyšuje účinnosť pri každodennom používaní. Pracovná hydraulika umožňuje súčasne vykonávať dva polohovacie pohyby – stačí použiť multifunkčný džojstik. Nastavenie ďalších funkcií umožňujú tlačidlá na volante. Množstvom až 30 l hydraulického oleja, ktoré možno zo systému odobrať, sa môžu naplniť aj väčšie hydraulické valce vyklápacieho prívesu.

Štvorbunkový pracovný, resp. komunálny hydraulický systém nosiča náradia navrhnutý v súlade s normou EN 15431 pozostáva z dvoch okruhov. Okruh I ovláda až osem polohovacích pohybov náradia systémovým tlakom 200 barov (32 l/min) prostredníctvom dvoch až štyroch dvojčinných ventilov alebo poháňa hydromotory v spodnej časti výkonového rozsahu. V kombinovanej výbave s okruhom I a II (32 plus 55 l/min) je k dispozícii spolu 35 kW s tlakom až 240 barov. Polohovacie pohyby a pohon hydromotorov možno vykonávať nezávisle od seba.

Content hydraulics 03

Systém Load-Sensing, známy aj ako signalizačný systém tlakového zaťaženia, predstavuje hydraulické ovládanie, v rámci ktorého sa tlak a/alebo objemový prietok hydraulického čerpadla prispôsobuje podmienkam, ktoré požaduje spotrebič. V bežných hydraulických okruhoch sa na obmedzenie objemového prietoku k motoru používajú ventily na obmedzenie alebo na reguláciu tlaku. Hydraulické čerpadlo pracuje aj pri obmedzenom objemovom prietoku vždy s maximálnym výkonom, čo v niektorých prípadoch spôsobuje vysoké straty výkonu. Systém snímania tlakového zaťaženia naproti tomu zabezpečuje, aby čerpadlo dodávalo iba taký objemový prietok, ktorý momentálne potrebujú všetky aktívne spotrebiče.

Content hydraulics 01

Dva okruhy, obidva s prietokom 125 l hydraulického oleja za minútu a tlakom 280 barov: výkonová hydraulika VarioPower® neustúpi ani tej najťažšej práci. Nezáleží na tom, či je potrebné vykonať naraz viacero pracovných krokov, alebo si niektorá úloha vyžaduje veľký výkon. Pretože obidva otvorené okruhy III a IV majú k dispozícii rovnako vysoký výkon s prietokovým množstvom hydraulického oleja 125 l, systémový tlak 280 barov a maximálny výkon 58 kW. Úplne jednoduché je ovládanie tlačidlami na multifunkčnom volante. Všetky nastavenia sa zobrazia na združenom prístroji.

Content hydraulics 02
     
Hydraulika vyklápania 20 l/min, 185 barov  
Pracovná hydraulika (Jeden okruh) Pracovná hydraulika  
Pracovná hydraulika (Dva okruhy) 32 l/min, 210 barov (okruh I)  
55 l/min, 210 barov (okruh II)  
87 l/min, 240 barov (okruh I + II)  
Hydraulický systém snímania tlakového zaťaženia (Load-Sensing) 110 l/min, 240 barov  
Výkonová hydraulika (Okruh III) 125 l/min, 280 barov  
Výkonová hydraulika (Okruh IV) 125 l/min, 280 barov  
Hore