Hydraulické systémy
Unimog U 219 – U 530

Hydraulické systémy

Sila sa snúbi s presnosťou.

Vynikajúci hydraulický výkon, citlivý ako nikdy predtým: pracovná hydraulika riadi náradie presne a úplne eliminuje trhavé pohyby. Plne proporcionálny hydraulický systém takýmto spôsobom zvyšuje účinnosť pri každodennom používaní. Pracovná hydraulika umožňuje súčasne vykonávať dva polohovacie pohyby – stačí použiť multifunkčný džojstik. Nastavenie ďalších funkcií umožňujú tlačidlá na volante. Množstvom až 30 l hydraulického oleja, ktoré možno zo systému odobrať, sa môžu naplniť aj väčšie hydraulické valce vyklápacieho prívesu.

Štvorbunkový pracovný, resp. komunálny hydraulický systém nosiča náradia navrhnutý v súlade s normou EN 15431 pozostáva z dvoch okruhov. Okruh I ovláda až osem polohovacích pohybov náradia systémovým tlakom 200 barov (32 l/min) prostredníctvom dvoch až štyroch dvojčinných ventilov alebo poháňa hydromotory v spodnej časti výkonového rozsahu. V kombinovanej výbave s okruhom I a II (32 plus 55 l/min) je k dispozícii spolu 35 kW s tlakom až 240 barov. Polohovacie pohyby a pohon hydromotorov možno vykonávať nezávisle od seba.

Systém Load-Sensing, známy aj ako signalizačný systém tlakového zaťaženia, predstavuje hydraulické ovládanie, v rámci ktorého sa tlak a/alebo objemový prietok hydraulického čerpadla prispôsobuje podmienkam, ktoré požaduje spotrebič. V bežných hydraulických okruhoch sa na obmedzenie objemového prietoku k motoru používajú ventily na obmedzenie alebo na reguláciu tlaku. Hydraulické čerpadlo pracuje aj pri obmedzenom objemovom prietoku vždy s maximálnym výkonom, čo v niektorých prípadoch spôsobuje vysoké straty výkonu. Systém snímania tlakového zaťaženia naproti tomu zabezpečuje, aby čerpadlo dodávalo iba taký objemový prietok, ktorý momentálne potrebujú všetky aktívne spotrebiče.

Dva okruhy, obidva s prietokom 125 l hydraulického oleja za minútu a tlakom 280 barov: výkonová hydraulika VarioPower® neustúpi ani tej najťažšej práci. Nezáleží na tom, či je potrebné vykonať naraz viacero pracovných krokov, alebo si niektorá úloha vyžaduje veľký výkon. Pretože obidva otvorené okruhy III a IV majú k dispozícii rovnako vysoký výkon s prietokovým množstvom hydraulického oleja 125 l, systémový tlak 280 barov a maximálny výkon 58 kW. Úplne jednoduché je ovládanie tlačidlami na multifunkčnom volante. Všetky nastavenia sa zobrazia na združenom prístroji.

     
Hydraulika vyklápania 20 l/min, 185 barov  
Pracovná hydraulika (Jeden okruh) Pracovná hydraulika  
Pracovná hydraulika (Dva okruhy) 32 l/min, 210 barov (okruh I)  
55 l/min, 210 barov (okruh II)  
87 l/min, 240 barov (okruh I + II)  
Hydraulický systém snímania tlakového zaťaženia (Load-Sensing) 110 l/min, 240 barov  
Výkonová hydraulika (Okruh III) 125 l/min, 280 barov  
Výkonová hydraulika (Okruh IV) 125 l/min, 280 barov