Prevodovka
Unimog U 4023/U 5023

Prevodovka

Špičková technika – vrátane vysokého výkonu.

Plne synchronizovaná elektropneumatická prevodovka s ručným radením (EPS) vybavená ôsmimi prevodovými stupňami na jazdu dopredu a šiestimi spiatočkami premieňa vo vozidle Unimog výkon motora na pohon. K dispozícii je aj špeciálna terénna skupina s ďalšími ôsmimi prevodovými stupňami na jazdu dopredu a ôsmimi spiatočkami pre pomalú rýchlosť jazdy. Charakteristickými vlastnosťami sú mimoriadne tichý chod, dlhá životnosť a vysoký stupeň účinnosti. Synchronizovaná reverzná skupina EQR (angl. Electronic Quick Reverse) umožňuje rýchlu zmenu smeru jazdy, napríklad pri vyslobodzovaní rozkolísaním v teréne.

Celé spektrum možností využívania si Unimog v neposlednom rade zabezpečuje osvedčenými vedľajšími náhonmi z prevodovky – napríklad jedným rýchlym pre hydraulické čerpadlá a jedným veľmi rýchlym pre požiarne čerpadlá. Vynikajúcu prístupnosť a všestranné využívanie vedľajších náhonov z prevodovky umožňuje optimalizovaná podlahová skupina.

Náhon na zadnú nápravu určený pre cestnú komunikáciu a pneumaticky zapínateľný náhon na všetky kolesá určený pre terén vám v každej situácii zabezpečia maximálnu trakciu. A v extrémne náročnom teréne sa uzávierky diferenciálu v obidvoch nápravách postarajú o plný prenos sily. S určitosťou môžete napredovať, aj keď dostatočnú trakciu nadobudne iba jedno koleso. Unimog tak zvládne stúpanie až do 100 %.

Dva jazdné programy uľahčujú vodičovi prácu: v automatickom režime „A“ sa jazdný program postará o celé radenie aj zapínanie spojky – v závislosti od stavu záťaže, polohy plynového pedála, prevádzky motora, stúpania/klesania a motorovej brzdy. V prípade potreby môže vodič manuálne zmeniť prevodový stupeň a použiť na to multifunkčnú páku.

Úplnú kontrolu zabezpečí jazdný program „M“ (manuálny režim). Na výber prevodového stupňa tu taktiež slúži multifunkčná páka. Vodič určí prevodový stupeň, zopnutie spojky nastane automaticky.