Zmena nášho prehlásenia o ochrane osobných údajov

Vážené dámy, vážení páni,
v Daimler AG boli vykonané zmeny. Subjektom povereným ochranou osobných údajov pre túto internetovú stránku od 01.11.2019 je
Daimler Truck AG.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov (aktualizácia ku dňu 01.11.2019)

Používanie cookies

Spoločnosť Daimler Truck AG používa súbory cookie pre optimálne stvárnenie a neustále vylepšovanie internetovej stránky. Ďalším používaním internetovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.

Ďalšie podrobnosti nájdete v informáciách o cookies.
Portálové nápravy
Unimog U 4023/U 5023

Portálové nápravy

Vysoká svetlá výška.

Univerzálne možnosti využitia sú značkou modelu Unimog. Jeho zosilnené portálové nápravy s redukčným prevodom kolesa zabezpečujú veľkú svetlú výšku pre plnenie najrozmanitejších úloh – aj mimo cestnej komunikácie.

Diferenciál a s ním spojené hnacie hriadele sú s týmto cieľom vyvedené smerom hore. Rúra nápravy a diferenciál sa nachádzajú nad stredom kolesa. Takýmto spôsobom sa ľahšie prekonávajú prekážky a nízko položené ťažisko vozidla zostáva zachované.

Zavesenie náprav je zosilnené a odoláva najväčšiemu zaťaženiu. Rovnako robustná je konštrukcia náprav: sériovo umožňuje dosiahnuť vysoké hodnoty zaťaženia.

Portálové nápravy.

1. Redukčný prevod kolesa
2. Stred kolesa
3. Stred nápravy