Poľnohospodársky sektor
Zetros

Poľnohospodársky sektor

Nová dimenzia v poľnohospodárskej logistike.

Zetros je optimálne vybavený pre požiadavky poľnohospodárskych reťazcov pri zbere úrody so stále dlhšími prepravnými trasami. Vďaka vynikajúcim terénnym vlastnostiam a spôsobilosti pre cestnú premávku, ktorá je podobná ako pri nákladných vozidlách, vykonáva Zetros poľnohospodárske prepravné úlohy rýchlo, spoľahlivo a hlavne maximálne hospodárne.

Content agrar 01

To, že Zetros sa rovnako suverénne pohybuje po poli aj asfalte, spočíva v inovatívnej koncepcii vozidla: stály náhon na všetky kolesá, 2-stupňová rozdeľovacia prevodovka, plnoautomatická meničová prevodovka, trakčné pneumatiky a zariadenie na reguláciu tlaku v pneumatikách dodávané na želanie sa starajú o bezpečný a komfortný pohon na všetkých podkladoch pri súčasnej optimálnej ohľaduplnosti k pôde.

Späť na ceste Zetros naplno dokazuje svoje výhody vyplývajúce z koncepcie: Bezpečné a komfortné jazdné vlastnosti a priestorná kabína s ergonomicky usporiadanými ovládacími prvkami umožňujú dosahovať vysoké priemerné rýchlosti a zaisťujú hospodárnu prepravu šetriacu sily, a to aj na veľké vzdialenosti.

Hore