Zmena nášho prehlásenia o ochrane osobných údajov

Vážené dámy, vážení páni,
v Daimler AG boli vykonané zmeny. Subjektom povereným ochranou osobných údajov pre túto internetovú stránku od 01.11.2019 je
Daimler Truck AG.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov (aktualizácia ku dňu 01.11.2019)

Používanie cookies

Spoločnosť Daimler používa cookies na optimálne prispôsobenie a neustále zlepšovanie internetovej stránky. Ďalším používaním internetovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Ďalšie podrobnosti nájdete v informáciách o cookies.
Technické údaje
Zetros

Technické údaje

Od rozmerov cez nápravy až po objem palivovej nádrže.


Zetros je k dispozícii buď s dvomi nápravami ako 1833 A 4x4 s rázvorom 4 800 mm alebo v štyroch variantoch s tromi nápravami. Ako 2733 A 6x6 s rázvorom 4 800 mm, ako 3643 A alebo 4043 A 6x6 s rázvorom 5 100 mm alebo ako 3643 6x4 s rázvorom 4 500 mm.

Hmotnosť podvozka je v závislosti od verzie vozidla v rozmedzí 8,1 t až 11,5 t a najväčšia prípustná celková hmotnosť od 16 t do 36 t (v spojení s brzdou prívesu) alebo 40 t (bez brzdy prívesu). Štandardná korbová nadstavba má dĺžku 5,1 m v prípade 4x4 resp. 6,2 m v prípade 6x6, pričom na požiadanie možno kedykoľvek dodať aj iné rozmery. Ďalšie informácie vám s radosťou poskytne váš predajca špeciálnych vozidiel Mercedes-Benz.