Poistenia
Na cestách bez starostí

Poistenia

Znížte pomocou transparentných nákladov vaše riziko pri neočakávaných škodových udalostiach.

S poistením Mercedes-Benz1001 sa pri škodovej udalosti jednoducho zbavíte vašich starostí: Po nehode dostanete náhradné vozidlo, aby ste naďalej zostali mobilní. Vaše havarované vozidlo bude odtiahnuté do najbližšej dostupnej servisnej prevádzky Mercedes-Benz. Príslušné náklady pre vás zostávajú maximálne plánovateľné a transparentné.

Rozhodujúcimi faktormi pri výpočte výšky poistného sú motorizácia vášho nákladného vozidla, druh jeho používania a vaša individuálna trieda bezškodového priebehu. Mimochodom: Ak nemáte vlastnú triedu bezškodového priebehu, tak môžete na začiatku platnosti zmluvy profitovať zo špeciálneho zaradenia do triedy bezškodového priebehu 2 (SF 2). A pri spoluúčasti máte na výber z dvoch variantov: 1 000 eur alebo 2 500 eur.

Vaše výhody.

  • Poistné krytie v rámci povinného zmluvného poistenia vo výške 100 mil. eur v prípade zranení osôb, vecných škôd a majetkovej ujmy, maximálne 12 mil. eur na jednu poškodenú osobu
  • Poistenie rozšírení a nadstavieb s krytím do výšky 100 000 eur
  • Poistenie prevádzkových škôd a škôd vzniknutých brzdením resp. rozbitím
  • Automatická aktualizácia rozsahu vášho poistenia
  • Voliteľné poistenie finančnej straty GAP v spojení so zmluvou o financovaní
  • Pri zabudovaní asistenta udržiavania v jazdnom pruhu, systému Active Brake Assist a asistenta udržiavania odstupu (pokiaľ sa dodáva z výroby) vo výrobe dostanete zľavu 10 % na výšku poistného
Hore