Fleetboard
Služby pre vaše vozidlo

Fleetboard

Praktické telematické služby pre riadenie vozového parku.

Účinné manažovanie vášho vozového parku nie je ľahkou úlohou. Cenové zaťaženie, nedostatok času, konkurencia, stúpajúce náklady a znižovanie počtu kvalifikovaných pracovníkov sú výzvy, s ktorými ste každodenne konfrontovaní.

Pomocou Fleetboard zvýšite efektivitu vášho vozového parku, ušetríte náklady a znížite mieru opotrebenia. Vďaka údajom, ktoré vám poskytujeme v reálnom čase, máte neustále prehľad o vašom vozovom parku a môžete využívať inteligentné zosieťovanie vodičov, vozového parku a zákaziek. Využite odborné znalosti z Fleetboard a ďalej s ním rozvíjajte potenciál svojho vozového parku. Fleetboard podporuje digitalizáciu logistiky na základe cloudovej technológie prostredníctvom portálu Fleetboard!

Ďalšie informácie o výhodách systému Fleetboard nájdete aj na stránke www.fleetboard.com alebo priamo u zmluvného partnera značky Mercedes‑Benz Trucks.

Prehľad výhod.

  • Manažment zákaziek Fleetboard2 pre efektívne logistické procesy
  • Časové hospodárstvo Fleetboard1 na optimálne plánovanie nasadenia a výjazdov, ako aj na jednoduché splnenie zákonných ustanovení a zníženie prácnosti pri vedení dokumentácie
  • Fleetboard Driver - aplikácia pre vodiča
  • Navyše: úspora paliva až o 15 % vďaka analýze použitia Fleetboard2, Fleetboard EcoSupport13 a Mercedes-Benz EcoTraining2
Hore