Fleetboard
Služby pre vaše vozidlo

Fleetboard

Praktické telematické služby pre riadenie vozového parku.

Účinné manažovanie vášho vozového parku nie je ľahkou úlohou. Cenové zaťaženie, nedostatok času, konkurencia, stúpajúce náklady a znižovanie počtu kvalifikovaných pracovníkov sú výzvy, s ktorými ste každodenne konfrontovaní.

Pomocou Fleetboard dokážete zvýšiť účinnosť svojho vozového parku, dosiahnuť úsporu nákladov a zníženie opotrebovania. Vďaka údajom, ktoré vám poskytneme v reálnom čase, máte neustále prehľad o svojom vozovom parku a môžete využívať inteligentné zosieťovanie vodičov, vozového parku a zákaziek. Profitujte z nášho know-how a ďalej rozvíjajte potenciál svojho vozového parku. Sme hnacou silou digitalizácie logistiky – pripojte sa k nám!

Ďalšie informácie o výhodách systému Fleetboard nájdete aj na stránke www.fleetboard.de alebo priamo u zmluvného partnera značky Mercedes-Benz.

Prehľad výhod.

  • Manažment zákaziek Fleetboard2 pre efektívne logistické procesy
  • Časové hospodárstvo Fleetboard1 na optimálne plánovanie nasadenia a výjazdov, ako aj na jednoduché splnenie zákonných ustanovení a zníženie prácnosti pri vedení dokumentácie
  • HABBL Transport pre dokonalý manažment logistiky na báze mobilných pracovných procesov
  • Fleetboard Driver - aplikácia pre vodiča
  • Navyše: úspora paliva až o 15 % vďaka analýze použitia Fleetboard2, Fleetboard EcoSupport13 a Mercedes-Benz EcoTraining2