Servisné školenie a osvedčenie od výrobcu
Profesionálne servisné služby

Servisné školenie a osvedčenie od výrobcu

Vďaka tomu môžete vašu vlastnú servisnú prevádzku udržiavať na najvyššej úrovni a nechať si osvedčiť technické zmeny.

Aby aj vaša vlastná servisná prevádzka zostala na vysokej úrovni najnovšej technológie vozidla, poskytuje vám spoločnosť Mercedes-Benz všetky dôležité technické informácie týkajúce sa údržby a opráv nákladných vozidiel s hviezdou na kapote. V prípade záujmu umožňujú kvalifikačné a certifikačné série, ktoré na seba navzájom nadväzujú, neustále ďalšie vzdelávanie vašich servisných pracovníkov.

Ak chcete na vozidle vykonať technickú zmenu, spýtajte sa nás vopred, aby sme zaistili, že príslušná zmena môže byť následne homologovaná. V takomto prípade dostanete od nás osvedčenie od výrobcu potrebné pre záznam do dokumentov vozidla. Spýtajte sa nás.

Hore