Servis Mercedes‑Benz Trucks
Profesionálne servisné služby

Servis Mercedes‑Benz Trucks

Špičkový servis vo vašej blízkosti – kompetentný, oduševnený a častokrát k dispozícii 24 hodín denne.

O hospodárnosti vášho nákladného vozidla v neposlednom rade rozhodujú servis a údržba. Vďaka efektívnym procesom, kvalifikovaným pracovníkom a originálnym dielom na sériovej úrovni robí spoločnosť Mercedes‑Benz Trucks všetko pre to, aby bolo vaše nákladné vozidlo čo najdlhšie tam, kde zarába peniaze: na cestách.

Content mb garage 02

Mercedes‑Benz Trucks Service vám pomôže udržiavať vaše vozidlo v čo najlepšom stave a vždy pripravené na použitie. Všetko pritom začína pri kompetentnom manažmente údržby – ten je alfou a omegou trvalo udržateľného zachovania hodnoty a krátkych časov státia.

Vďaka efektívnym riešeniam, medzi ktoré patria servisné zmluvy Mercedes‑Benz Trucks ServiceContracts alebo služba Mercedes‑Benz Trucks Uptime, vás dokážeme odbremeniť od mnohých problémov a profesionálne ich vyriešiť. Vy sa zatiaľ môžete naplno sústrediť na vaše podnikanie.

Content mb garage 03

Každá údržba sa vykonáva v súlade so špecifikáciami výrobcu a s použitím originálnych dielov zo sortimentu Mercedes‑Benz Trucks. Aby váš Mercedes‑Benz vždy zostal vozidlom Mercedes-Benz, bol vždy pripravený na použitie a zachoval si svoju hodnotu.

Content mb garage 07

Približne 2 500 servisných prevádzok s viac ako 20 000 pracovníkmi servisnej organizácie Mercedes‑Benz Trucks vytvárajú celosvetovú hustú sieť, v rámci ktorej každý deň prebieha viac ako 8 000 servisných procesov.

O vaše nákladné vozidlo sa starajú vysoko kvalifikovaní pracovníci v modernej servisnej prevádzke vybavenej špeciálnym náradím. Často dokonca do 22:00, 0:00 alebo 24 hodín denne. Vďaka riadeniu pomocou efektívnych informačných systémov a procesov bude vaše nákladné vozidlo rýchlo znovu na cestách.

Content mb garage 01

Odbremenenie od problémov a ich profesionálne vyriešenie – presne pre tieto ciele je každý servisný pracovník Mercedes‑Benz Trucks čo najlepšie vzdelaný a neustále absolvuje ďalšie školenia. S spoľahlivou pomocou našich pracovníkov môžete počítať vždy, aj v náročných situáciách. Pretože nikto nepozná vaše nákladné vozidlo lepšie ako pracovníci spoločnosti Mercedes‑Benz Trucks. Veď napokon bolo vyvinuté a otestované spoločnosťou Mercedes‑Benz Trucks!

Content mb garage 05

Či už ide o pravidelnú údržbu, prevenciu neplánovaných návštev servisu alebo profesionálnu pomoc pri nečakaných poruchách – vaše nákladné vozidlo je v servise Mercedes‑Benz Trucks vždy v dobrých rukách. Opravy sú vykonávané kvalifikovane, vaše vozidlo sa rýchlo dostáva znovu na cesty a záruka zostáva zachovaná.

Content mb garage 08

Všetky údaje poruke – s ochranou pred stratou vďaka ich uloženiu v digitálnej servisnej knižke. A so servisnou kartou Mercedes ServiceCard možno v rámci celej Európy výrazne zjednodušiť proces fakturácie.

Hore