TruckParts by<br />Mercedes-Benz.
Optimálne zachovanie hodnoty

TruckParts by
Mercedes-Benz.

Náhradné diely v kvalite Mercedes‑Benz Trucks pre maximálnu bezpečnosť.

So zvyšujúcim sa vekom vozidla sa požiadavky zákazníkov neustále menia. Inovatívne produkty, dlhá životnosť a najnovšie technológie ustupujú skôr do úzadia a hlavným faktorom sa stáva cena, ktorá musí zodpovedať účelu a dobe používania vozidla. Avšak kvality sa nemusíte zriecť len preto, že vaše vozidlo Actros, Axor alebo Atego pochádza zo staršieho konštrukčného radu. TruckParts by Mercedes-Benz ponúka výhodnejšiu alternatívu, ktorá zahŕňa najdôležitejšie diely na údržbu, diely podliehajúce opotrebeniu a diely vymieňané v prípade nehôd. Z hľadiska bezpečnosti zodpovedajú všetky diely vysokým bezpečnostným štandardom Mercedes-Benz Trucks a sú preverené a schválené oddelením vývoja v spoločnosti Daimler Truck. Ich výhody: úplná cenová transparentnosť, bezpečný pôvod a obvyklá záruka. 

Content truckparts 01