Informácie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľom je v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov („DSGVO“) :
Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o. („My“)
Tuhovská 10441/5
83107 Bratislava

E-Mail:  info.dtbsk@daimlertruck.com

 

1. Ochrana osobných údajov

Sie müssen wissen, wann Sie mit dem Internet verbunden sind und wo Sie hingehen. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitou záležitosťou. In der Regel informieren wir Sie über die aktuelle Situation, denn Sie wissen nicht, was Sie tun müssen, aber ich bin noch nie so weit gekommen, bis ich mich auf den Weg gemacht habe Ich war vor der Tür. Weitere Informationen zur Daimler Truck AG: 

Smernica pre ochranu osobných údajov Daimler Truck AG

Die Informationen zu den von Ihnen besuchten Websites, bevor Sie sich an Smernica wenden, bevor Sie die Daimler Truck AG besuchen, haben vorab eine Website-Aktivität in Anspruch genommen, bei der Sie sich keine Sorgen darüber machen müssen, was Sie tun müssen kazy našich webových stránkach. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Website, die Sie benötigen, oder über die Sie sich informieren müssen.

 

2. Získavanie a spracúvanie vašich osobných údajov

A. Wenn Sie sich auf der Website befinden, wird Ihr Browser nicht mehr benötigt, da Ihr Unternehmen das Betriebssystem bereits besucht hat, der Status Ihres Browsers (noch nicht verfügbar) ist, und Sie können die Website erneut aufrufen Dies sind die wichtigsten Funktionen, die Sie benötigen , Sie müssen sich keine Sorgen machen, Sie können sich auf die Suche nach einem Webbrowser verlassen, Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, Sie müssen ein bestimmtes Ziel erreichen, wenn Sie einen Webbrowser haben, der Ihnen auf dem Webbrowser einen Besuch abstatten muss, k Sie werden von Ihrem Webbrowser aus wissen, was Sie tun müssen Klicken Sie auf die Seite, um die Website zu öffnen, und klicken Sie auf die Karte, die Sie auf Ihrer Karte (bzw. in Ihrer Nähe) sehen. Dies ist jedoch kein Grund zur Sorge, denn Sie haben bereits eine Internetverbindung aufgebaut, um Ihre Internet-Adresse zu nutzen služieb.

B. Ich hatte keine Ahnung, ob es mir gut ginge, aber es war nicht so einfach. Im Registrierungsformular, in der Kontaktformel, ankety, wenn Sie ein neues Konto haben, müssen Sie sich anmelden, Sie müssen Ihr Konto noch nicht abschließen, bevor Sie ein neues Konto erstellen ( Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter „Právne základy spracúvania“ ).

C. Niemals ist das Geld noch nicht so teuer, aber es ist noch nicht alles fertig. Ich weiß noch, dass die ursprüngliche Funktion des Webbrowsers in der Lage ist, ein neues Leben zu führen. Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun müssen, müssen Sie sich die Zeit nehmen, die Sie brauchen, um die Dienste zu nutzen, die Sie benötigen, um die Dienste zu leisten, die Sie benötigen.

 

3. Účely používania

A. Wir haben uns auf die Suche nach einem Webbrowser gemacht, der jedem von uns ein angenehmes Gefühl vermittelt hat, und das bedeutet, dass ein kleiner Teil seines IT-Systems eine Reihe von Vorteilen hat, die er braucht.

B. Pokiaľ nám poskytnete ďalšie osobné údaje, napr. In der Registrierungsliste, in der Kontaktformular, ankety, müssen Sie sich die Zeit nehmen, die Sie benötigen, um die Zeit zu verlieren, die Zeit zu verlieren, die Zeit zu verlieren – Sie können dies tun, um zu helfen vyúčtovania prípadných obchodných transakcií, a to vždy v príslušnom potrebnom rozsahu .

 

4. Prenos osobných údajov tretím stranám; zásuvné moduly sociálnych sietí; využívanie poskytovateľov služieb

A. Das Webové stránky môžu obsahovať aj ponuky tretích strán. Klicken Sie auf den folgenden Link, bevor Sie ein neues Konto erstellen (informieren Sie sich, Sie müssen nur eine kurze Nachricht anfordern und müssen sich erst einmal über Ihre Website informieren ch stránkach).

B. Sie haben die Möglichkeit, sich auf Ihrer Website mit „Ihrem sozialen Modul“ vertraut zu machen, beispielsweise auf Facebook, Twitter und Google+, und haben folgende Links hinzugefügt:

Sie wissen nicht, wie das Internet funktioniert, Sie haben ein soziales Modul deaktiviert und müssen es deaktivieren. nedochádza k žiadnemu prenosu akýchkoľvek údajov prevádzkovateľom týchto sietí. Sobald Sie sich für ein bestimmtes Unternehmen entschieden haben, klicken Sie auf das gewünschte Sozialmodul, indem Sie sich auf ein bestimmtes soziales Netzwerk verlassen.

V prípade ak máte v danej sieti účet používateľa a ste v momente aktivovania zásuvného modulu sociálnej siete prihlásený do svojho účtu, dokáže daná sieť priradiť vašu návštevu našich internetových stránok k vášmu účtu používateľa. Ak chcete tomuto zabrániť, prosím, odhláste sa pred aktivovaním zásuvného modulu sociálnej siete z danej siete. Návštevu iných webových stránok koncernu Daimler Truck AG nemôže daná sociálna sieť priradiť skôr, ako aktivujete príslušný zásuvný modul sociálnej siete, ktorý sa na nich nachádza.

Ak aktivujete zásuvný modulu sociálnej siete, prenesie daná sieť takto sprístupnený obsah priamo do vášho prehliadača, ktorý používate pre naše webové stránky. V tejto situácii môžu prebiehať aj dátové prenosy, ktoré sú aktivované a riadené príslušnou sociálnou sieťou. Pre vaše spojenie so sociálnou sieťou, pre dátové prenosy prebiehajúce medzi príslušnou sieťou a vaším systémom a pre vaše interakcie na tejto platforme platia výlučne ustanovenia o ochrane osobných údajov príslušnej siete.

Zásuvný modul sociálnej siete zostáva aktívny až dokým ho deaktivujete alebo vymažete vaše súbory cookie.

c.      Ak kliknete na odkaz na ponuku alebo aktivujete zásuvný modulu sociálnej siete môže sa stať, že osobné údaje sa dostanú k poskytovateľom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré z pohľadu Európskej únie („EU“) nezaručujú „primeranú úroveň ochrany“ pre spracúvanie osobných údajov zodpovedajúcu štandardom EÚ. Prosím, myslite na túto okolnosť pred tým, než kliknete na odkaz alebo aktivujete zásuvný modul sociálnej siete a tým aktivujete prenos vašich údajov.

d.     Na prevádzku, optimalizovanie a zabezpečenie našich webových stránok okrem toho používame aj kvalifikovaných poskytovateľov služieb (poskytovateľov služieb IT, marketingové agentúry). Osobné údaje odovzdávame týmto poskytovateľom len do tej miery, do akej je to potrebné na poskytovanie a používanie týchto webových stránok a ich funkcií, na sledovanie oprávnených záujmov alebo pokiaľ ste s tým súhlasili (pozrite bod 8). Údaje môžu byť údaje zasielané príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru; pozrite nižšie bod 12.

 

5.    Vyhodnocovanie údajov o používaní („sledovanie“); využívanie analytických nástrojov („(opakovaná) cielená reklama“)

5.1 Všeobecné informácie

Obsahy našich webových stránok chceme prispôsobovať čo najpresnejšie vašim záujmom a týmto spôsobom zlepšiť našu ponuku pre vás. Na rozpoznanie používateľských preferencií a mimoriadne populárnych oblastí webových stránok používame nasledujúce takzvané sledovacie technológie: Google Analytics, Adobe Analytics.

Aby sme mohli náš onlinový marketing (napr. reklama pomocou reklamných pútačov) cielenejšie prispôsobiť vašim záujmom, používame nasledujúce takzvané technológie (opakovanej) cielenej reklamy: Google Search Ad, Google Display & Video 360, Google DoubleClick Manager. Tieto sú pri návšteve iných webových stránok, ktoré spolupracujú s poskytovateľmi týchto technológií (opakovanej) cielenej reklamy, odčítané a použité, aby vás podľa možností boli čo najlepšie informovaní s ohľadom na vaše záujmy.

Pri používaní vyššie uvedených technológií je prostredníctvom súborov cookie na našich webových stránkach a (v prípade technológie opakovanej cielenej reklamy) na internetových stránkach tretích strán zaznamenávaný váš záujem o naše produkty a služby. Pritom sú používané náhodné identifikátory (tzv. ID súborov cookie), ktoré nie sú nami spájané s vaším menom, vašou adresou alebo podobnými údajmi, a to ani vtedy, keby nám tieto údaje boli známe (napr. na základe existujúceho zmluvného vzťahu), okrem prípadov, keď ste s týmto vyjadrili súhlas.

Bližšie informácie jednotlivých poskytovateľov k vyššie uvedeným technológiám a s tým spojenom spracovávaní osobných údajov získate prostredníctvom nasledujúcich odkazov:

Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy.html

Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

Z právnych dôvodov prebieha použitie technológií sledovania a (opakovanej) cielenej reklamy sčasti len s vaším výslovným súhlasom (tzv. „Opt-in“ – pozrite bod 5.2); v iných prípadoch môžete na základe vášho želania nesúhlasiť s používaním takýchto technológií (tzv. „Opt-out“ – pozrite bod 5.3.).

5.2 Používanie marketingových produktov Google - Opt-in
Marketingové produkty Google (napr. Search Ad, Display & Video 360) používame len s vaším výslovným súhlasom, ktorý môžete vyjadriť kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ v tzv. informačnej vrstve cookie („Opt-in“). Váš súhlas vkladáme do súboru cookie vo vašom koncovom zariadení, aby ste pri každej návšteve našich webových stránok neboli znovu žiadaný o súhlas, ako aj z právnych dôvodov spolu s adresou IP a časovým údajom na našich serveroch. Tieto údaje vymažeme, resp. obmedzíme ich spracúvanie, ak odvoláte váš súhlas alebo najneskôr 6 mesiacov po tom, ako ste naposledy navštívili naše webové stránky.
Ak by ste niekedy rozhodli inak, môžete váš súhlas odvolať tým, že kliknete na nasledujúci odkaz:
Odvolať súhlas s používaním marketingových produktov Google
Aby ste vymazali súbory cookie s vašim súhlasom s marketingovými produktmi Google, ktoré uložené boli pred odvolaním súhlasu pri vašej návšteve našich webových stránok, navštívte, prosím, webové stránky spoločnosti Google. V čase vytvorenia týchto Informácií o ochrane osobných údajov môžete na toto použiť nasledujúci odkaz:
https://adssettings.google.de/anonymous

5.3 Používanie technológií od iných poskytovateľov - Opt-out
V prípade, ak nechcete, aby boli používaním uvedených technológií sledovania a (opakovanej) cielenej reklamy zhromažďované a vyhodnocované informácie o vašej návšteve našich webových stránkach, môžete kedykoľvek v budúcnosti s týmto nesúhlasiť („Opt-out“).
Na technické zrealizovanie tohto nesúhlasu bude vo vašom prehliadači vložený súbor cookie Opt-out. Tento súbor cookie slúži iba na priradenie vášho nesúhlasu. Nezabúdajte, že súbor cookie Opt-out je z technických dôvodov účinný len v prehliadači, do ktorého bol vložený. Keď tieto súbory cookie vymažete alebo používate iný prehliadač resp. iné koncové zariadenie, prosím, vykonajte znovu postup pre Opt-out.
V nasledovnom nájdete príslušnú možnosť Opt-out pre jednotlivé technológie:
Adobe Analytics: https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

5.4 Prenos údajov do tretích krajín
Pri používaní technológií sledovania a (opakovanej) cielenej reklamy môžu byť údaje prenášané do krajín nachádzajúcich sa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. K tomuto pozrite nižšie uvedený bod 12.
 

6. Bezpečnosť

Využívame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje, ktoré sú nami spravované, chránili proti manipulácii, strate, zničeniu a pred prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia kontinuálne zlepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

 

7. Právne základy spracovania

a. Pokiaľ ste nám dali súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov, považuje sa tento súhlas za právny základ na spracúvanie (čl. 6, ods. 1, písm. a GDPR).

b. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov pri príprave a plnení zmluvy s vami je právnym základom na spracúvanie čl. 6, ods. 1, písm. b GDPR.

c. Pokiaľ je spracúvanie vašich osobných údajov potrebné na splnenie našich zákonných povinností (napr. na uchovávanie údajov), sme na to oprávnený podľa čl. 6, ods. 1, písm. c GDPR.

d. Okrem toho spracúvame osobné údaje podľa čl. 6, ods. 1, písm. f GDPR na hájenie našich oprávnených záujmov, ako aj oprávnených záujmov tretích strán. Takýmito oprávnenými záujmami sú zachovanie funkčnosti našich informačných systémov, (priamy) marketing vlastných alebo cudzích produktov a služieb a zákonom predpísané dokumentovanie obchodných kontaktov. V rámci príslušne potrebného posúdenia vyváženosti záujmov zohľadňujeme predovšetkým druh osobných údajov, účel spracúvania, okolnosti spracúvania a váš záujem o zachovanie dôvernosti vašich osobných údajov.

 

8. Vymazanie vašich osobných údajov

Vašu adresu IP a názov vášho poskytovateľa internetových služieb, ktoré ukladáme len z bezpečnostných dôvodov, vymazávame po siedmich dňoch. V ostatnom vymazávame vaše osobné údaje akonáhle zanikol účel, na ktorý sme tieto údaje získali a spracúvali. Nad tento časový rámec dochádza k uchovávaniu len vtedy, ak je to potrebné na základe zákonov, nariadení alebo iných právnych predpisov v EÚ, ktorým podliehame, alebo na základe právnych predpisov v tretích krajinách, ak v nich existuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov. Pokiaľ vymazanie v jednotlivom prípade nie je možné, sú príslušné osobné údaje označené s cieľom obmedzenia ich budúceho spracúvania.

 

9. Práva dotknutej osoby

a. Ako osoba dotknutá spracovaním údajov máte právo na informácie (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie údajov (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR) ako aj na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR).

b. Ak ste udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov nami, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas. Týmto odvolaním nie je nijako nedotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov až do odvolania. Rovnako nie je nedotknuté ani ďalšie spracúvanie týchto údajov na inom právnom základe, napr. na plnenie zákonných povinností (porovnajte s oddielom „Právne základy spracovania“).

c. Právo na podanie námietky
Máte právo, z dôvodov, ktoré vyplynú z vašej mimoriadnej situácie, kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa prebieha na základe čl. 6, ods. 1 e) GDPR (spracúvanie údajov vo verejnom záujme) alebo čl. 6, ods. 1 f) GDPR (spracúvanie údajov na základe posúdenia vyváženosti záujmov). Ak podáte námietku, budeme vaše osobné údaje spracúvať ďalej, len keď budeme schopní k tomuto preukázať nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody, alebo keď toto slúži na uplatnenie, vykonávanie alebo obhajobu právnych nárokov.

d. Prosíme vás, aby ste svoje nároky alebo vyhlásenia zasielali podľa možnosti na nasledujúcu kontaktnú adresu: info.dtbsk@daimlertruck.com.

e. Ak ste toho názoru, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje zákonné predpisy, máte právo podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov (čl. 77 GDPR).

 

10. Newsletter

Keď sa prihlásite k odberu informačného newslettra, ktorý je ponúkaný na našej webovej stránke, budú vami pri prihlásení sa na odoberanie informačného newslettra uvedené osobné údaje používané výhradne na zasielanie informačného newslettra, pokiaľ nebudete súhlasiť s ich použitím v širšom rozsahu. Toto odoberanie môžete kedykoľvek ukončiť prostredníctvom možnosti odhlásenia v informačnom newslettri.

 

11. Centrálna prístupová služba spoločnosti Daimler Truck AG

Die von der Daimler Truck AG initiierte Zentrale ist auf der Website der Daimler Truck AG tätig, die sich mit der Bewerbung beschäftigt hat, und hat sich auf die Suche nach einem neuen Angebot gemacht. Vor der vollständigen Anmeldung wurde eine neue oder noch nicht abgeschlossene Anmeldung durchgeführt, sodass die erforderliche Anzahl von Benutzern nur dann zur Verfügung steht, wenn die Website bereits mit einer Anwendung ausgestattet ist.

 

12. Prenos údajov príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

A. Wenn Sie einen (Pozrite-Bod 4. d.), einen (Opakovanej) Cielenej-Reklame (Pozrite-Bod 5) haben, müssen Sie sich mit der Europäischen Union („EÚ“), Island, Lichtenstein zufrieden geben ska a Nórska (Európsky hospodársky Priester) ein tam spracúvané, sem patrí najmä USA, Indien.

B. Unsere folgenden Länder ( relativ zur Liste der Länder ) haben auf der Sicht der EU einen angemessenen Schutzniveau und entsprechen den Normen der EU, für die Behandlung der dortigen Menschen (eine entsprechende Entscheidung über die Angemessenheit). In erster Linie ist es möglich, in der EU eine Reihe von Standarddaten zu erhalten, die in der EU und den USA zum Einsatz kommen. bzw. ochrany osobných údajov Swiss-US, aby sme tým vytvorili zákonnými ustanoveniami požadovanú „primeranú úrovne ochrany“. Radi vám poskytneme k tomuto ďalšie informácie na vyššie bode 9.d. uvedenej kontaktnej Adresse.

 

13. Súbory-Keks

Informieren Sie mich darüber, wer Cookies erhalten hat, und ich habe die Gelegenheit, Cookies zu erhalten.

 

Stand: Mai 2019