„Mercedes‑Benz Transport“.
Online časopis každý týždeň uverejňuje nové články a videá s informáciami z oblasti logistiky a dopravy. Časopis o doprave má medzinárodné zameranie. Vďaka vzrušujúcim správam o aplikáciách, firemných portrétoch a pozadí jednotlivých firiem z blízkosti prezentuje každodenný pracovný život zákazníkov spoločnosti Mercedes‑Benz Trucks. Od roku 2021 je časopis pre zákazníkov spoločnosti Mercedes‑Benz Trucks kompletne k dispozícii v online forme. V digitálnom vydaní čitateľa očakávajú rozmnanité obrazy zo sveta dopravy. K tomu ešte prídu reportáže, filmy a rozhovory. „Mercedes‑Benz Transport“ má za sebou dlhú históriu: Prvé vydanie vyšlo v roku 1962.

Hore