Joburi și cariere
Lumea autocamioanelor

Joburi și cariere

Angajatorul Daimler Truck & Bus Romania

Compania noastră, aflată sub umbrela Daimler Truck AG, reunește peste 100 de angajați. Sediul principal este în Swan Office, Voluntari, însă avem puncte de vânzare și în alte zone din București, precum și în mai multe orașe din țară.

Suntem o echipă tânără, caracterizată de excelență și cu tendința permanentă de a optimiza procesele zilnice. Ne supunem rigorilor germane, suntem lideri pe piața națională de șase ani și ne dorim alături colegi care să se identifice cu valorile brandului, la fel de dinamici și entuziaști ca și noi.

 

Așteptăm CV-urile dvs. la adresa de email: recrutareDTBR@daimlertruck.com

Content career 01
Content career

Numele „Mercedes-Benz" reprezintă în concernul Daimler un sinonim al producției de autovehicule de înaltă calitate. Circa 280 000 de oameni lucrează în cele peste 50 de fabrici de producție și asamblare, cât și în cele 6300 de centre autorizate de service și vânzări pentru autoturisme și autovehicule comerciale.  

 

Daimler Truck & Bus Romania este parte a Daimler Truck AG.

Prin trimiterea acestui email înțelegeți că datele dvs. personale furnizate în timpul procesului de selecție vor fi prelucrate de către DAIMLER TRUCK & BUS ROMANIA S.R.L. („DTBRO”), la cererea dumneavoastră, în scopul candidaturii dumneavoastră, și vor fi păstrate pentru referințe ulterioare pentru o perioadă maximă de un an de la încheierea acestui proces de selecție. După aceasta perioada, vom distruge datele dumneavoastră, în siguranță și în acord cu politica noastră privind stocarea datelor, dacă DTBRO un are un alt temei legal pentru prelucrarea in continuare a datelor. În cazul în care candidatura dumneavoastră nu se încheie cu succes, DTBRO vă poate prelucra datele pentru interesul legitim de a completa alte locuri de muncă adecvate în cadrul organizației sau in cadrul altor entități afiliate Daimler AG. În legătură cu cererea dvs., vom colecta, prelucra și stoca următoarele categorii de date cu caracter personal despre dvs.: (i) Datele pe care le-ați furnizat prin formularul nostru (ex. nume, funcție, adresă, număr de telefon personal sau adresa de e-mail, data nașterii, sexul, istoricul locurilor de muncă, calificările, naționalitatea, profesia, apartenența profesională, realizările educaționale, diplome, transcrieri, limbile vorbite, abilități informatice și orice date pe care ni le furnizați în timpul interviurilor); (ii) Datele pe care ni le-ați furnizat în curriculum vitae (CV) / scrisoarea de intenție; (iii) Orice alte date cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dvs. De asemenea, putem prelucra date cu caracter personal din surse publice (cum ar fi rețelele de socializare și carieră) sau de la terți (cum ar fi agențiile de angajare).
DTBRO poate dezvălui datele dvs. personale oricărei entități din grupul Daimler pentru scopurile specificate mai sus, respectiv furnizorilor noștri de servicii implicați în gestionarea proceselor de selecție. Aveți dreptul să solicitați acces la și rectificarea sau ștergerea datelor dvs. personale sau restricționarea procesării datelor dvs. personale și puteți face acest lucru în orice moment, contactând-ne la Doc-DTBRO@daimlertruck.com. Aveți dreptul să formulați oricând o plângere în legătura cu modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale fie către noi, la datele de contact de mai sus, sau la autoritatea de supraveghere competentă (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal). În cazul în care candidatura dumneavoastră nu se încheie cu succes și nu doriți să fiți contactat pentru viitoare oportunități de carieră, vă rugăm să ne informați prin transmiterea unui email la adresa de e-mail: Doc-DTBRO@daimlertruck.com.

 

By sending this email, you understand that your personal data provided in your application will be processed by DAIMLER TRUCK & BUS ROMANIA S.R.L. (`DTBRO`) at your request, for the purpose of your application, and will be held for future reference for a maximum period of one year from the end of this selection process. After this period, we will securely destroy your personal data in accordance with our data retention policy, if DTBRO does not have a different ground for the processing.If your current application is not successful, DTBRO may process your data for the legitimate interest of filling other suitable job openings within the organization or within other entities part of Daimler AG. In connection with your application, we will collect, use and store the following categories of personal data about you: (i) The data you have provided on our application form (e.g. name, title, address, telephone number, personal e-mail address, date of birth, gender, employment history, qualifications, nationality, profession, professional memberships, educational achievements, diplomas, transcripts, languages, computer skills, and any data you provide us during interviews); (ii) The data you have provided to us in your curriculum vitae (CV) / cover letter; (iii) Any personal data provided to us about you. We can also process personal data in the application process from publicly accessible sources (such as career networks) or from third parties (such as employment agencies). DTBRO may disclose your personal data to any entity part of Daimler Group for the specified purposes mentioned above, and to our service providers involved in the management of selection processes. You have the right to request access to and rectification or erasure of your personal data or restriction of processing of your personal data and you may do so at any time by contacting us at Doc-DTBRO@daimlertruck.com. You have also the right to lodge a complaint at any time in connection with the way we process your personal data, either with us, at the contacts indicated above, or with the competent supervisory authority (National Supervisory Authority for Personal Data Processing). If your current application is not successful, and you do not wish to be contacted for future job opportunities, please inform us by sending an e-mail at Doc-DTBRO@daimlertruck.com.

 

 

 

În sus