Användning av cookies

För att kunna utforma webbsidan optimalt och förbättra den fortlöpande använder Daimler cookies. Genom att fortsätta använda webbsidan accepterar du användningen av cookies.

Mer information finns i informationen om cookies.
Fuel Duel
Köp din lastbil

Fuel Duel

Actros Euro VI i en direkt jämförelse.

Den totala ägandekostnaden är ett nyckelbegrepp för oss på Mercedes-Benz Lastbilar. Här räknar vi med allt från grundinvesteringen och restvärdet till förbrukningen, service och reparationer. Sett över lastbilens hela livslängd utgör bränslet ca 50-60% av alla fordonsrelaterade utgifter.

När det gäller totalekonomin har Actros sedan många år en klar ställning som föregångare. Vi på Mercedes-Benz Lastbilar utvecklar kontinuerligt nya tekniska system för bränslebesparing. Ett exempel är det nya innovativa hjälpsystemet Predictive Powertrain Control (PPC), som integrerar topografiska data i växellådans styrsystem.

Fördelarna i korthet.

  • Kilometerkostnaden är det bästa sättet att bedöma den totala ägandekostnaden för en lastbil.
  • Bränslet svarar för mer än 50% av den totala kostnaden per kilometer.
  • Chauffören har stora möjligheter att påverka bränsleförbrukningen genom sin körstil. Bränslebesparingsprogram rekommenderas därför alltid även omfatta kurser och träning för företagets förare.
  • Vi tillhandahåller nyheter, t.ex. PPC, för att hjälpa chaufförerna att ytterligare sänka bränsleförbrukningen med upp till 5%.
  • Även våra långa serviceintervaller och det höga restvärdet för Mercedes fordon sänker kilometerkostnaden.

I Mercedes-Benz Lastbilars bränsleduell bevisar vi att Actros är ytterst effektiv i en konkurrentjämförelse. Vi har möjlighet att faktiskt och objektivt belägga vårt påstående med hjälp av Fleetboard, Daimlers internetbaserade telematiksystem. Med de olika tjänsterna i Fleetboard kan speditionsfirmorna optimera fordons- och föraradministrationen och logistiken.