Predictive Powertrain Control – nu ännu mer effektiv.

Content fuelduel ppc 01

Predictive Powertrain Control arbetar nu återigen betydligt effektivare. Dessutom kan det intelligenta farthållar- och växellådsstyrsystemet tack vare det utökade kartmaterialet nu även användas på långkörningar.

De tunga Mercedes-Benz-lastbilarna blir ständigt mer ekonomiska. Nya Actros drar till exempel tre procent mindre bränsle på motortrafikleder och motorvägar än sin föregångare, och på långkörningar till och med fem procent mindre. En viktig orsak till att Mercedes-Benz nya flaggskepp är så ekonomiskt är optimeringen av farthållar- och växellådsstyrsystemet Predictive Powertrain Control. I synnerhet på långkörningar kan Actros minska förbrukningen genom den utökade funktionen i Predictive Powertrain Control.

Nya Predictive Powertrain Control använder förutom satellitstödda lokaliseringssystem nu ännu exaktare och utökade digitala vägkartor med data över topografin, kurvor, den geometriska uppbyggnaden i korsningar och cirkulationsplatser samt vägmärken.