Predictive Powertrain Control – nu ännu mer effektiv.

Content fuelduel ppc 01

Predictive Powertrain Control arbetar nu återigen betydligt effektivare. Dessutom kan det intelligenta farthållar- och växellådsstyrsystemet tack vare det utökade kartmaterialet nu även användas på långkörningar.

De tunga Mercedes-Benz-lastbilarna blir ständigt mer ekonomiska. Actros drar till exempel 3 % mindre bränsle på motortrafikleder och motorvägar än sin föregångare, och på långkörningar till och med 5 % mindre. En viktig orsak till att Mercedes-Benz flaggskepp är så ekonomiskt är optimeringen av farthållar- och växellådsstyrsystemet Predictive Powertrain Control. I synnerhet på långkörningar kan Actros minska förbrukningen genom den utökade funktionen i Predictive Powertrain Control.

Nya Predictive Powertrain Control använder förutom satellitstödda lokaliseringssystem nu ännu exaktare och utökade digitala vägkartor med data över topografin, kurvor, den geometriska uppbyggnaden i korsningar och cirkulationsplatser samt vägmärken.