Nízke celkové náklady
Actros

Nízke celkové náklady

Od začiatku a počas celej doby používania.

Od predĺženia záruky cez údržbové balíky až po kompletnú servisnú zmluvu zahŕňajúcu aj prípady opotrebenia – značka Mercedes-Benz pri plánovateľných mesačných nákladoch na servis a na zabezpečenie optimálne vyťaženého vozidlového parku ponúka svoje modulárne vystavané servisné zmluvy a prostredníctvom nich aj flexibilné produkty zamerané na opravy a údržbu, ktoré sú prispôsobené potrebám zákazníka. Kombinácia kompletného servisu Mercedes-Benz Complete a servisnej zmluvy Mercedes-Benz Uptime je pritom mimoriadne atraktívna – v prípade vozidla Actros sa servisný interval dodatočne predlžuje až na 150 000 km.

Všetky servisné zmluvy sa môžu kombinovať s novou, inovatívnou servisnou zmluvou Mercedes-Benz Uptime1, ktorá prispieva k zvýšeniu dostupnosti vozidla a optimalizovanej plánovateľnosti návštev servisnej dielne.

Získajte viac informácií o Mercedes ServiceContracts:

Prehľad výhod.

  • Karta Mercedes ServiceCard na rýchle vybavenie potrebnej administratívy pri využívaní služby Servis24h
Content low total costs 01

Informujte sa o ďalších výhodách Mercedes ServiceCard.

Aj vy profitujte z rôznych presvedčivých ponúk a prvotriedneho poradenstva: s rozsiahlymi ponukami finančných služieb obchodu TruckStore sa ešte ľahšie rozhodnete pre jazdené nákladné motorové vozidlo podľa vašich potrieb. Vyberte si z klasických modelov financovania a lízingu alebo z množstva individuálnych variantov a znížte tak mieru viazania vášho kapitálu.

Aby ste mali presnú informáciu o tom, s akou sumou môžete počítať pri odovzdávaní vozidla, odkupná zmluva2 vám zaručuje zostatkovú hodnotu už pri obstarávaní vášho nákladného motorového vozidla. Je to vypočítateľná veličina pre budúcnosť, ktorá vám poskytuje väčšiu istotou pri plánovaní použitia vášho kapitálu – aj pokiaľ ide o investíciu do ďalšieho nákladného motorového vozidla.

Kúpa? Lízing? Alebo skôr prenájom? Nech sa už rozhodnete pre ktorékoľvek opatrenie – servisné zmluvy Mercedes-Benz ServiceContracts a služba CharterWay vám podľa potreby ponúkajú celkové riešenia obstarania vozidla, zabezpečenia mobility a zjednodušenia administratívy. Mercedes-Benz Financial Services vám poskytuje atraktívne produkty na riešenie lízingu, financovania a poistenia, ktoré sú prispôsobené vášmu podniku.

Prehľad výhod.

  • Všetky servisné zmluvy sa dajú spojiť s lízingom, čím vzniknú individuálne produkty ServiceLeasing
  • Produkty prenájmu CharterWay pre flexibilné riešenia mobility bez viazania kapitálu
  • Jednoduchá kontrola plánovania/nákladov pomocou vopred presne stanovených splátok
  • Servisné zmluvy Mercedes-Benz ServiceContracts na zaistenie mobility a zjednodušenie administratívy.
  • Mercedes-Benz Financial Services pre individuálne lízingové, finančné a poistné produkty
  • Príťažlivé zľavy poistenia platné pre vozidlá s určitými bezpečnostnými prvkami výbavy
Content lowest cost 14

Ponuky prenájmu CharterWay umožňujú flexibilné, krátkodobé zvýšenie vašich prepravných kapacít – bez akéhokoľvek viazania kapitálu a rizika.

Krátkodobý prenájom CharterWay s trvaním od jedného dňa až do 24 mesiacov spája flexibilitu a nízku administratívnu náročnosť s možnosťou vyraziť na cesty s optimálnym vozidlom. A to pri vopred presne stanovených a vypočítateľných nákladoch.

Okrem výhod krátkodobého prenájmu vám služba CharterWay pri servisnom lízingu ServiceLeasing/dlhodobom prenájme s trvaním prenájmu viac ako 24 mesiacov navyše ponúka možnosť konfigurácie prenajatého vozidla podľa vašich individuálnych potrieb a predstáv.

V Mercedes-Benz Financial Services, jednej z popredných automobilových bánk v Nemecku, máte k dispozícii kompetentného a oduševneného partnera s atraktívnymi lízingovými, finančnými a poistnými produktmi.

Individuálne prispôsobené potrebám vašej prevádzky: Mercedes-Benz Financial Services vám napríklad v prípade financovania Plus3 umožňuje kombinovať výhodné mesačné splátky financovania s flexibilitou lízingu. Prípadne môžete v rámci sezónneho splátkového financovania prispôsobiť výšku splátok priebehu vašich obchodov.