Nosnosť
Actros

Nosnosť

Vyššia nosnosť pre vyššiu efektivitu.

S vozidlom Actros jazdíte v diaľkovej preprave mimoriadne hospodárne. Na splnenie tejto požiadavky v čo najväčšej miere aj pri preprave náročnej na užitočné zaťaženie a pri veľkoobjemovej preprave sme vyvinuli Actros Loader a Actros Volumer. Čo nás motivovalo? Špeciálna práca totiž vyžaduje špeciálne náradie – alebo lepšie povedané: špeciálne vozidlá.

S vozidlami Actros Loader máte k dispozícii ťahače návesov s optimalizovaným užitočným zaťažením a valníky, ktoré patria medzi najľahšie v diaľkovej preprave. Priamo z výrobného závodu. S výkonnými, úspornými motormi Euro VI, kabínami optimalizovanými na určitý účel použitia a bez nutnosti vzdania sa vysokej úrovne bezpečnosti vozidla Actros.

Prehľad výhod.

  • Mimoriadne vysoké užitočné zaťaženie vďaka konfiguráciám vozidla optimalizovaným na určitý účel použitia a opatreniam znižujúcim hmotnosť
  • Možnosť čiastočného zrušenia prvkov výbavy, ktoré šetria hmotnosť
  • Ľahké, úsporné radové motory Euro VI so zdvihovým objemom 7,7 alebo 10,7 l v desiatich výkonových stupňoch od 175 kW (238 k) do 335 kW (455 k)
  • Štyri varianty kabíny vodiča
  • Vysoká bezpečnosť vďaka dostupnosti všetkých bezpečnostných a asistenčných systémov
  • Bezpečnostné balíky1

Nižšia vlastná hmotnosť, vyššie užitočné zaťaženie – od masky chladiča až po koncový priečny nosník. Actros Loader bol špeciálne koncipovaný na požiadavky odvetví náročných na užitočné zaťaženie. V diaľkovej preprave preto patrí medzi najľahších. Bez ohľadu na to, či ide o ťahač návesov alebo valník. Na Actros Loader môžete jednoducho naložiť viac. A to sa vyplatí. Pri každej jazde.

Actros Loader sa dodáva so všetkými dostupnými bezpečnostnými a asistenčnými systémami – jednotlivo alebo v dômyselných kombináciách a mimoriadne výhodne v rôznych bezpečnostných balíkoch1.

Enormný prepravný objem, konfigurácie hnacieho ústrojenstva, ktoré šetria palivo, väčší dojazd a dokonale ušitý na účel vášho používania – Actros Volumer ukazuje, ako musia byť dnes konštruované ťahače návesov a valníky, aby čo najviac zefektívnili prepravu veľkého objemu.