Varianty palivovej nádrže
Actros

Varianty palivovej nádrže

Flexibilné možnosti kombinácie.

Flexibilné možnosti kombinovania – kombináciou nádrží rovnakého prierezu na ľavej a pravej strane možno vytvoriť rozličný celkový objem nádrží. Platí to pre nádrže na motorovú naftu a nádrže na AdBlue®, ako aj na kombinované nádrže. Na ilustračných obrázkoch sú zobrazené dva z možných variantov pre ťahač návesov.

Na individuálne požiadavky môže byť Actros do 33 ton vybavený rôzne vysokými a širokými nádržami.

Príklad variantu palivovej nádrže ťahača návesov Actros 4x2, (rázvor 3 700 mm): 1 300 l nafta, 90 l AdBlue®. Od rázvoru 3 850 mm je k dispozícii objem palivovej nádrže 1 420 l – vľavo: 880 l nafta a 90 l AdBlue®, vpravo: 540 l nafta.

Príklad variantu palivovej nádrže ťahača návesov Actros Volumer 4x2 (rázvor 3 700 mm): 990 l nafta, 75 l AdBlue®.