Fremtidens drivverk
eMobility

Fremtidens drivverk

Batteri og brenselcelle skaper forutsetningen for morgendagens transport.

De som vil beskytte klimaet, kommer ikke utenom elektrifiserte kjøretøy. Batteri og brenselcelle gir mulighet for lokalt CO₂-nøytral transport – derfor begynte Mercedes-Benz Trucks tidlig med utviklingen, og kan i dag presentere konkrete løsninger: For mange kunder har eActros bestått prøven i reell bruk, og serieproduksjonen er planlagt å starte i 2021. Og det er bare begynnelsen, for frem mot 2039 vil Mercedes-Benz ha den passende elektrifiserte løsningen i programmet for nesten alle behov. Fra en lett distribusjonsløsning til tung internasjonal langtransport. En klar forpliktelse til Paris-avtalen.

Begge teknologiene muliggjør ren transport. Batterielektrisk drift viser sine sterke sider dersom turene kan planlegges godt og passer rammedataene for last: Den kombinerer en ekstremt høy energieffektivitet med lave energikostnader. Dersom det dreier seg om lange strekninger og fleksibilitet for strekning og last, er brenselcelledriften utviklet av Mercedes-Benz Trucks det beste alternativet. Den gjør at man kan nå betydelig større rekkevidder med bare én tankfylling. F.eks. bruken av flytende hydrogen i stedet for hydrogen i gassform gjør dette mulig – flytende hydrogen gir en betydelig høyere energitetthet.

Content drives of the future 01b
Content drives of the future 04c

Helt siden 2010 har Daimler Trucks samlet erfaringer med el-lastebiler. I 2017 kunne FUSO eCanter leveres til kunder i USA, Japan og Europa i en liten modellserie. Et annet eksempel er eActros, som nå har kjørt to år i reell bruk i kundetesting i Europa. I USA er de første helelektriske Freightliner eCascadia og eM2 i praksistest.

ePowertrain-plattformen benyttes av Daimler-lastebil-utviklerne i hele verden. Dette modulbaserte systemet er konstruert nøyaktig for å oppfylle kravene til tunge og mellomtunge lastebiler. Det vil danne grunnlaget for utvidelsen av brenselcellen og batteridrivverket, og kan tilpasses på en fremtidsrettet måte til behovene til ulike markeder og krav.

Stille, effektiv og lokalt CO₂-nøytral i tung distribusjonstransport. Det representerer den batterielektriske eActros, som man planlegger serieproduksjon for i 2021. Bare ett år etterpå vil spesialisten for urbane oppgaver utvide porteføljen: I likhet med eActros blir da eEconic tilgjengelig som rent batteridrevet variant. Den batterielektrisk drevne eActros LongHaul er optimal for større distanser, og serieproduksjon for kjøretøyet planlegges fra 2024. Brenselcelle-konsept-lastebilen Mercedes-Benz GenH2 Truck hadde også nylig premiere, og forventes å gå til kundetesting allerede i 2023.

Content pano drives of the future 01